Stimulerande utemiljö på Gullvik!

Monica står vid skogsstig.

Solljuset känns krispigt över Gullviks skolgårds. Monica Ovesen är lärare i årskurs 4 och hon visar mig runt i Gullvikskolans utemiljö. Vi börjar på det som kallas för ”torget” och tar sedan ett varv runt huset. På något ställe ligger några lekstockar och det finns spännande buskage men också en hel del avskalade grönytor. Samtidigt som vi går berättar Monica inspirerande om hur hon och hennes kollegor använder utemiljön, framförallt i matte och NO.

-Jag samlar eleverna på ”torget” inför en utelektion. Här har vi framförallt matte, säger hon och visar på trappstegen som blir till sittplatser inför en utelektion.

Monica står vid skogsstig.

Monica tror att en liten förändring av utemiljön genom Utefonden skulle kunna inspirera till mer pedagogisk verksamhet utomhus. Lärare på skolan har diskuterat just behovet av en motoriskt mer stimulerande miljö, därför ansöker de bl a om en balansbana.

Sista ansökningsdag för ansökningsperiod ett Utefonden är den 31 mars. Läs mer här!

Träd i allé.