Stjärnlösa nätter på Rörsjöskolan-Zenith

Stjärnlösa nätter handlar om Amar som växer upp i en svensk småstad i en kurdisk familj, där hans far är väldigt dominerande. Familjen reser till Irak på en gemensam semester men för Amar blir det väldigt många kulturkrockar. Amar är van vid att ta hand om hushållet, diska, städa osv men i Irak blir han bortmotad av kvinnorna med fniss och förebråelser. Han får även en chock när han inser att hans far tänker gifta bort honom med Amars kusin Amina.

Eftersom vi har många elever med annat modersmål än svenska men även svenskfödda elever tänkte vi att denna bok skulle ge upphov till många givande diskussioner om alltifrån genus till kulturskillnader. Så blev det också.

Sedan tidigare har vi haft en klassuppsättning av Stjärnlösa nätter av författaren Arken Asaad men upplevt att den har varit för svår för några av våraelever. När vi fick möjlighet att köpa in fler böcker genom KUR-pengarna passade vi på att köpa in en uppsättning av den lättlästa versionen också, för att kunna arbeta med boken i helklass.

Vi arbetar utifrån olika läsloggar där varje logg har en specifik uppgift och som också kan härledas till de olika lässtrategier som vi arbetar med. Den första loggen handlar tex om att eleverna med hjälp av enbart framsidan kan förutspå vad boken kommer att handla om men även om de kan gissa sig till  en fortsättning efter att ha läst ett-två kapitel.  Vidare handlar den andra loggen om huvudkaraktärer och bikaraktärer i boken där eleverna dels stöter på nya ord (tex bikaraktär) men även ska presentera personerna och skriva om deras egenskaper.

2I den tredje loggen handlar det om miljön i boken, alltifrån smaker, dofter och lukter till faktiska plaster. Det kan skilja sig en del från de olika versionerna av böckerna då den lättlästa versionen inte har fullt lika många miljöbeskrivningar men å andra sidan får eleverna fantisera och tänka efter mer på egen hand, vilket också är stimulerande.

Läraren har högläst ur originalversionen för att alla ska få ta del av den men vid tyst läsning och bearbetning av boken har de elever med svårigheter i svenskan fått arbeta med den lättlästa versionen. Vi tycker dock det är viktigt att de ändå får ta del av originalversionens språk och miljöbeskrivningar tex och därför har vi valt att läsa vissa kapitel högt.

I loggarna arbetar sedan eleverna med budskap, genus, sammanfattning, tid- och platsmarkörer, diskussionsfrågor och ordförståelse mm. Boken/böckerna bearbetas och diskuteras väldigt ingående och det känns viktigt att alla får liknande möjlighet att förstå den och därför känns det bra att kunna erbjuda både originalversion och lättläst version.

Eleverna får även läsa högt, i grupper, där de använder samma bok. De får välja mellan att bara läsa en, två meningar till en hel sida. Oftast börjar många elever med enstaka meningar men mot slutet av läspasset har de utökat det betydligt. Det är viktigt att de känner sig trygga i sina grupper och vågar läsa högt. Många upplever att det blir lättare och lättare att läsa högt.

Text & foto: Ismail Rugova och Marie Åkerblom

4

3