@Stolt Jude – utmanar judiska stereotyper

Omslaget till boken '@Stolt jude'.
@Stolt Jude vill motverka stereotypa bilder av judar i undervisningen.
"Minns du dina läroböcker från skolan och hur de beskrev judar och judendom? [...] Kanske illustrerades kapitlet om judendomen med en bild på en ultraortodox jude med pejes (sidolockar) framför Kotel (Klagomuren) i Jerusalem.

Under historielektionen fick du kanske läsa om Anne Frank och Förintelsen.

Det judiska är mycket mer än så […]”

Så inleds baksidestexten på den nypublicerade boken @Stolt Jude. Boken är publicerad av Hillelförlaget och har sin grund i Judiska Ungdomsförbundets instagramkonto som heter just @Stolt Jude. På instagramkontot delar judar sina upplevelser av att leva som judiskt minoritet i Sverige. Utvalda instagraminlägg har nu samlats i boken för att skildra den enorma variation som finns inom den judiska gemenskapen.

Boken riktar sig främst till lärare, elever och ungdomar, men även andra, som vill fördjupa och nyansera sin kunskap om judar och judisk identitet, judiskt liv och kultur . ”[…]  Här berättar judar i Sverige om judisk kultur, religion och identitet utifrån sina egna liv och familjeberättelser. Judar i Sverige har sin kulturella bakgrund från hela världen. Här får du möta jemenitiska judar, judar med rötter i Indien och Afrika, homosexuella judar, troende judar, sekulära judar och judar som har valt sin judiskhet genom att konvertera”, fortsätter baksidetexten.

@Stolt Jude i undervisningen

Just inifrånperspektivet, är en viktig del i att undvika generaliserande bilder av judar. I antisemitismprojektet är detta ett spår vi arbetar med. Kunskap om judar kan också motverka stereotyper och negativa föreställningar om kan finnas om judar. Med hjälp av judisk representation kan judar och judiska elever också känna sig stärkta, en annan viktig del i att arbeta med det judiska minoritetsskapet. I den rapport som antisemitismprojektets Mirjam Katzin publicerade våren 2021 framkommer exempelvis att judiska elever inte känner igen sig i undervisningens bilder av judar och att det som undervisas om ofta är just ultraortodoxa judar i Jerusalem eller Förintelsen.

Boken är den första i sitt slag i Sverige och kan, om den används i undervisningen, hjälpa till att bredda elevernas förståelse av exempelvis judisk kultur och identitet.

Malmötjejen Salomea pratar i mikrofon på scen.
Salomea läser upp sitt inlägg om att leva som jude i Malmö.

Antisemitismprojektet arrangerade den 24/3 ett lyckat boksläpp där vi bjöd in lärare, politiker, judiska Malmöbor och andra intresserade. Vi ville lyfta fram boken då vi anser den vara ett viktigt redskap i det främjande arbetet i Malmös skolor.

På boksläppet gästade Nina Tojzner, ordförande i Judiska Ungdomsförbundet, samt Salomea Gosenius och Daniel Leviathan, som båda medverkar i boken och läste upp sina inlägg inför publiken. Just de personliga berättelserna och upplevelserna av att leva som jude i Sverige uppskattades starkt av besökarna.

Uppmärksammandet av boken fick också konsekvenser inom Malmö Stad: boken kommer användas i processtödjarutbildningen som utbildar nyckelpersoner på skolor i normkritik, samt införskaffas till alla fritidsgårdar i Malmö.

Inom en snar framtid kommer vi i antisemitismprojektet dela ut boken till alla skolbibliotek på kommunala högstadie -och gymnasieskolor i Malmö samt fortsätta dela med oss av den till skolpersonal. Vi kommer även att utveckla en lärarhandledning som stöd för lärare som vill använda boken i sin undervisning.

Är du intresserad av att använda boken i din undervisning? Maila till Rebecca Stucker, Mirjam Katzin eller Björn Westerström, så kan vi skicka en bok till dig (inom Malmö Stad), eller så kan boken hämtas i receptionen på Grundskoleförvaltningen.

Meddela gärna oss om du använder boken i undervisningen, så kan vi kanske använda oss av dina kunskaper och lärdomar i den kommande lärarhandledningen!