Studiebesök i det fria och utepedagogik!

En gräsmatta och ett träd.

Ännu bjuder hösten på ljumma dagar och sköna tillfällen för att vara utomhus. Passa på att ha lektioner utomhus och åk på studiebesök i det fria! Malmö delar lyfter denna vecka resurser som har fokus på att vara utomhus. Givetvis hittar du många fler om du söker på “utepedagogik”.

Utematte

Vackert väder och frisk luft! Passa på att träna matte ute. Här hittar du fem enkla och roliga övningar för mellanstadiet kring volym, vikt, frekvens, multiplikationstabellen och bingomatte. 

Exkursion i nya Linnéträdgården

I november 2020 öppnades den nya Linnéträdgården i Slottsträdgården här i Malmö. Trädgården, som är utformad som en exkursion likt de Carl von Linné tog sina studenter på under 1700-talet, bygger på en idé om att barnens lärande stärks av upplevelser. I trädgården följer barnen stigen genom de tre naturtyperna Heden, Skogen och Ängen. Linnéträdgården är tänkt som ett utomhusklassrum där barn i sällskap med sina lärare pratar och diskuterar frågor som: Varför ser växter ut som de gör? Varför ger vi dem namn och varför är de är så viktiga för oss människor?

Näringskedjor

Under arbetet med näringskedjor för lågstadiet kommer ni under 5 lektioner att lära om djurs och växters livscykler. Hur djur och växter kan sorteras och grupperas samt om enkla näringskedjor. En övning om årstidsväxlingar i naturen påbörjas också. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna och experiment.

Rörelse i skolan och på fritids

Rörelse, fysisk aktivitet och utevistelse stärker immunförsvaret och får oss att må bättre både fysisk och psykiskt. Skelettet blir starkare, koordination och balans förbättras och pulsen ökar. Det är sådant vi kan mäta. Men de viktigaste resultaten är av en helt annan sort. De är inte alls lika synliga, sådant som har med humöret att göra och självkänslan samt glädjen och kreativiteten.

Att organisera fysisk aktivitet och rörelse inom ramen för undervisningen i skolan kräver planering. Här hittar du  spännande varianter med rörelse under lektionstid.

Mötesplats naturen – Torup

Torups bokskog är en av platserna som ingick i det statsfinansierade projektet Mötesplats Naturen för årskurs 4 och 5. Sju platser i och runt Malmö av olika naturtyper finns beskrivna med praktisk och teoretisk undervisning i skriften Mötesplats Naturen som passar till varje plats. På Malmö Delar finns fyra exempel på konkreta tips på utflyktsmål och de praktiska övningar är ämnesknutna.

Vi önskar er en skön höstvecka i det fria!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.