Kostnadsfri studieresa och lärande om Förintelsen samt om rasistiska och antidemokratiska idéer i dag

Ingång till Auschwitz med skylten

Är du lärare i årskurs nio? Då har dina elever har chansen att få vara med på en unik utbildning och studieresa till Förintelsens platser i Polen. Utbildningen anordnas av Svenska kommittén mot antisemitisk (SKMA) i samverkan med Malmö stad. Den ger kunskap och upplevelser om en viktig del av historien. Den berör och berättar om hu Nazitysklands brott mot judar, romer och andra kunde ske.

Ingång till Auschwitz med skylten "Arbeit macht frei".

Eleverna får möjlighet att lära om det som hände då. De får delta i diskussioner om dagens rasism och främlingsfientlighet, och hur vi kan leva tillsammans i samhället. Och de får fundera igenom sina egna val och ställningstaganden.

Kostnadsfri utbildning 

Regeringen har beviljat Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) ett bidrag för att under 2014-2015 genomföra utbildningar för högstadieelever om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper.

Vakttorn framför taggtrådsstaket.I utbildningen behandlas också högerextrema rörelsers framgångar i Europa idag och den rasistiska propaganda dessa rörelser sprider. Vidare tas upp exempel på andra folkmord och storskaliga övergrepp liksom de antidemokratiska ideologier som lett fram till dessa.

I utbildningen som arrangeras i samarbete med Malmö stad ingår seminarier och en studieresa till Förintelsens platser i Polen.

Praktisk information

Utbildningen består av ett förberedelsemöte, en utbildningsresa och återträffar.

För att så många skolor som möjligt ska kunna delta, kommer elever ur årskurs nio få ansöka om att få delta i utbildningen. Vid urvalet läggs störst vikt vid elevens intresse och engagemang för frågor som rör arbete mot rasism och för alla människors lika värde. En eller två elever från varje skola kan beredas plats på utbildningen. Eleven ska också åta sig att dokumentera sitt deltagande i utbildningen och efter utbildningen delge andra ungdomar sina erfarenheter och upplevelser.

OBS! Sista anmälningsdag är den 8 september

För mer information kontakta
Lena Jersenius, Svenska kommittén mot antisemitisk (SKMA), lena.jersenius@skma.se, 070-3459995
Gustavo Nazar, Antirasistiska skolnätverket, gustavo.nazar@malmo.se, 070-3761498

Text: Gustavo Nazar & SKMA
Foto: Colourbox.com