Studiero skapar förutsättningar för lärande

Ordet studiero med en glad sol.

Studiero och arbetsro är en förutsättning för god koncentration och möjlighet till inlärning. Eleverna minns information som de uppmärksammar och tänker på. Eftersom man endast kan hålla fokus på en sak i taget kommer elevernas uppmärksamhet att påverkas av yttre faktorer och stimuli. 2015 uppgav 10-20 % av eleverna i Skolverkets attitydundersökning att de hade en arbetsmiljö där det inte fanns förutsättningar att fokusera på sitt skolarbete utan att bli störda. 

När eleverna i ditt klassrum ska jobba med eget arbete kan de distraheras av en massa saker även om du har samlat in mobilerna. Det kan vara klasskamrater som ställer frågor, någon som ber om att låna en penna, elever som hörs utanför i korridoren eller någon som rör sig i klassrummet. Att skapa förutsättningar för en god ljudmiljö ökar lärandet och trivseln för alla elever på samma sätt som för mycket visuell stimuli tar fokus från genomgångar och instruktioner. Elever som saknar studiero har i större utsträckning huvudvärk, ont i magen och sömnsvårigheter än andra barn.

Malmö delar fortsätter på spåret “Skolstart” och denna vecka har turen kommit till studiero. Därför presenterar vi några resurser som kan vara till användning för att skapa goda förutsättningar för studiero:

 

 

  • Arbetsområdet Värdegrund består av tre lektioner som syftar till att förbättra klassens arbetsro, elevernas förmåga till att anstränga sig mer samt till att utveckla elevernas sociala förmåga att vara omtänksamma och trevliga mot varandra.

 

  • I Trygghet och studiero ligger fokus på att skapa en tillit som gör att eleverna samarbetar mer, tar sig an utmaningar och bidrar till sin egen och andra utveckling. Arbetsmaterialet har även i syfte att väcka framtidstro och ambitioner hos eleverna samtidigt som de får en stund att tänka på och drömma om sin framtida jag men även inte glömma att ta vara på nuet.

En god skolstart där grundförutsättningarna för gemenskap, trygghet, tillhörighet och studiero läggs skapar goda förutsättningar för läsåret och är väl investerad tid.

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.