Studieteknik – en bra start med rätt verktyg!

bok, pennor
En god studieteknik är nyckeln till effektiv inlärning, tidsbesparing och långsiktigt minne. Det bidrar till att minska stress och kan både vara till hjälp för goda studievanor och en klok satsning inför kommande utmaningar. Att tidigt få en rutin med hjälp av bra verktyg är en god investering inför läsåret. Den här veckan presenterar vi flera studietekniker som skapar goda förutsättningar.

Att följa instruktioner

Att lära sig noggrant läsa instruktioner är A och O i skolan och den här övningen lär ut det på ett sätt som är både roligt och minnesvärt. Övningen passar bäst i de lägre årskurserna men kan passa en bra bit in på högstadiet.

Anteckna effektivt 

Det finns studier som visar att elever minns mer om de antecknar för hand än om de antecknar på en dator. Hjälp dina elever att bli bättre på att ta anteckningar! 

I den här resursen hittar du en lathund som ger eleverna sex viktiga strategier för att kunna anteckna effektivt. Ladda ner och dela med eleverna!

Förutsättningar för att studera hemma 

Med fyra strategier för att studera hemma får eleverna hjälp med att komma igång och skapa goda rutiner för hemarbetet och skapa kontroll över sitt skolarbete. 

Fler studiestrategier inom olika områden finner du på Malmö delars framsida samt om du söker på “studieteknik”.

Vi önskar er en fin sista augustivecka!

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar