Succé för intestning av elever på Heleneholmskolan

Två kvinnor vid bord med kompendium på.

På Komvux Malmö Södervärn-Heleneholmskolan testas numera sökande till grundläggande Svenska som andraspråk delkurs 1 och 2 för att hamna på rätt nivå.

– Det har gett jättefina resultat. Betygsstatistiken talar sitt tydliga språk, det är många fler godkända betyg nu. Dessutom har vi färre avhopp, säger lärarna Alexandra Pettersson och Jennie Rosenskog.

Rutinen med intestningen började efter stora problem i januaristarten. Många elever hade sökt till fel delkurser, visade det sig.

– De hamnade helt enkel på fel kurs. Antingen klarade de inte av delkurs 2, eller så gick de på delkurs 1 helt i onödan. Det blev väldiga nivåskillnader i klasserna, och lärarna fick pussla och övertala elever att byta kurser.

Alexandra pratade med rektor och påpekade detta. Hon presenterade också en idé om att skolan borde ha en egen intestning av dessa elever före kursstart.

– Rektor sa: ”Vi kör!”, och skolan skapade ny kurs att söka: SVA 1-2. Eleverna får redan i ansökan veta att de kommer att testas på skolan och därefter placeras på rätt nivå.

Alexandra och Jennie är ansvariga för testets utformning, som är ganska omfattande, samt själva testningen. De får hjälp med rättning av andra SVA-lärare.

– Vi hade nästan 100 elever kallade till test inför augustistarten. Testet, som innehåller skriva, läsa och höra, görs veckan före kursstart och ska rättas på kort tid. Det är snabba ryck och intensiva dagar vid intestning – men värt det!

Veckan efter testningen är det kursstart, och då ska eleverna ha placerats i rätt delkurser.

– Det är ett tungt jobb men ger så fina resultat, säger Alexandra och Jennie. Vi får nöjda elever och nöjda lärare som har rätt elever på rätt kurs. Det är en stor skillnad mot tidigare.
Två kvinnor vid bord med kompendium på.

SVA delkurs 1 på 10-veckor är en ny kurs från januari i år. Alexandra och Jennie fick uppdraget att utforma kursen, som riktar sig till de svagare eleverna.

– De får en bra grund där med studieteknik och extra stöd som ger strategier för inlärning. Lärarna på delkurs 2 säger att de märker att elever från delkurs 1 är bättre rustade än många andra av deras elever. Särskilt de elever som gått igenom SFI väldigt fort behöver denna kurs för att få en bra plattform för vidare studier.

10-veckorskurserna i SVA på Heleneholmskolan kräver mycket av både elever och personal. Kurserna innebär heltidsstudier med mycket hemläxa, 20 timmar per vecka.

– Det är tuffa studier, eftersom allt är komprimerat. Eleverna har 40-timmarsvecka och måste vara på plats för att klara sig.

Men genomströmningen har alltså blivit mycket bättre sedan intestningen började.

– Vi pushar eleverna i delkurs 1, så när de kommer till delkurs 2 tycker de ofta att den är lättare. Det bevisar att de fått strategier och en bra grund för vidare studier.

SVA delkurs 1 på 10-veckor samt intestningen är här för att stanna, menar lärarna.

– Det har blivit ofantligt mycket bättre resultat än vad vi vågade hoppas på. För alla inblandade. Det har fungerat så bra tack vare fint samarbete med administration, syvare, skolledare och lärare. Hela skolan samarbetar kring detta och alla tjänar på det – inte minst eleverna!

Lärarna på 20-veckorskurserna har också nappat på idén med intestning.

– Eftersom intestningen blev en sådan succé på 10-veckorskurserna, har även lärarna på 20-veckorskurserna anammat detta upplägg. Vi förser dem med test och praktiska upplägg kring testdagarna. Detta är ytterligare ett bevis på hur lyckad intestestningen är, säger Alexandra och Jennie.