Synd att slänga! När vi skapar en hållbar skola

Jag och min kollega Maria Göransson är nu i full gång med att plocka ut de böcker som de kommunla skolorna i Malmö tingade i höstas. Det är ett tidskrävande och relativt tungt jobb. Vi börjar med att gå igenom hela Malmö latinskolas bestånd och när vi är klara här går vi vidare med Mediegymnasiet och slutligen med Heleneholms gymnasium. Varje skola som tingat böcker kommer därför att få tre leveranser under våren, en från respektive skola. Den mottagande skolan står själv för frakten vare sig de beställer utkörning eller väljer att hämta böckerna själva.

Totalt tingades 5 830 böcker av Malmös kommunala skolor, vilket var långt över min förväntan. Några skolor valde bara ut några få titlar, men Söderkullaskolan, Segevångsskolan, Strandskolan, Värner Rydénskolan, Slottsstadens skola med flera tog verkligen tillfället i akt och tingade flera hundra titlar.

Det är svårt att avgöra hur lång tid denna plockning kommer att ta, eftersom det är viktigt att man är noggrann. Vi går systematiskt efter listor och letar upp rätt bok genom att utgå från bokens streckkod. En titel kan nämligen finnas i flera exemplar och det är viktigt att “rätt” bok skickas till “rätt” skola. I en hel del fall visar det sig att vi inte hittar en bok som står på listan, vilket kan bero på att boken är utlånad. Man får då förmoda att denna bok är intressant och aktuell för våra elever och i så fall bör komma med till Nya latin. Det är med andra ord inte säkert att skolorna som tingat böcker får exakt alla titlar de prickat för.

Även om det är ett krävande jobb att plocka ut alla dessa böcker, så ligger det en stor tillfredställelse i att böckerna kommer till användning på andra skolor, att de inte bara slängs. Inte minst är detta viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

Redan innan skolan har startat har Naturskyddsföreningen inlett ett samarbete med Nya Malmö Latin för att utveckla nya pedagogiska arbetsformer med fokus på hållbar utveckling. Tanken är att lärare och elever ska arbeta praktiskt med nya sätt att tackla världens stora utmaningar och förhoppningen är att samarbetsprojektet med Naturskyddsföreningen ska leda till att unga reflekterar mer över sin livsstil och att nya konsumtionsmönster skapas. Ett viktigt led i detta arbete är just att vi återanvänder böcker. Att en bok inte är relevant för Nya latins målgrupper innebär nämligen inte att den inte är värd att behålla. Den kan nämligen vara högst relevant för eleverna och pedagogerna på en annan skola inom Malmö stad.

Det är därför med stor glädje vi gör detta tidskrävande jobb, trots att det ur ekonomisk synpunkt hade varit mer lönsamt att bara kasta böckerna.

Text: Karin Ahlstedt