Talen 11-20

Hjälpmedel för räkning.

Under höstterminen och en bit in på vårterminen, har vi koncentrerat oss på talområdet 0-10. Vi har blivit säkra på siffra och antal. Vi har storleksordnat, adderat och subtraherat. Förra onsdagen antog vi en ny utmaning. Vi skulle titta närmare på talen 11-20. Målmoln på tavlan.

Olika tal skrivna på en tavla.

Arbetspasset introducerades med en filmsnutt följt av ramsräkning i ringen. Alla skulle vara delaktiga.

Pedagog och barn sitter på golvet och samtalar.

Det var ett magiskt ögonblick då tio ental förvandlades till ett tiotal. Förvandlingar har vi för övrigt bekantat oss väl med de senaste veckorna, genom alla sagor vi läst tillsammans.

Pedagog har genomgång med barn på golvet.

Samtal om tiotal och ental. Praktiskt arbete i ringen med 10-bas och talkort.

Barn räknar på golvet.

Alla fick ett talkort. Sen var det fritt fram att bygga. Alla var delaktiga.

Små klossar visar talet 17.

Det är viktigt att tiotalen och entalen hamnar på rätt plats.

Små klossar visar talet 14.

Entalen fyllde vi på nerifrån och de skulle ligga snyggt och fint intill tiotalet. Då blev det lättare att avläsa. Alla fick peka, räkna och säga; tio, elva, tolv, tretton, fjorton. Språket har en viktig plats i allt vårt arbete.

Tal och högar med räkneverktyg.

En härlig palett med olika tal mellan 11-20. Tiotal och ental på rätt plats.

Ental och tiotal illustreras på tavla.

Dokumentation i räknehäftet. Tydlig instruktion med modell på tavlan.

Elev skriver i räknehäfte.

Det gick som en dans.

Fyra elever visar upp sina räknehäften.

Två elever visar upp sina räknehäften.

Två barn visar upp sina räknehäften.

Elev visar räknehäfte med ental och tiotal.

Arbetspasset avslutades med en kort genomgång om hur vi skriver talen.

Arbetsblad med talen 12 och 14.

Ett litet arbetsblad till det.

Räkneövning med tiotal och ental.

Elev visar räkneövning med tiotal och ental.

Ser fint ut.

Elev visar räkneövning med tiotal och ental.

Efter ett mastigt arbetspass var vi välförtjänta av både frukt och rast. Fortsättning följer, detta var bara början…

Talen 11-20 står på lappar.

Talet 17 visas med små klossar.

I fredags repeterade vi alla talen mellan 11-20. Vi storleksordnade dem och var och en fick återigen bygga med tiotal och ental.

 

Räkneövningar med talen 11-20.Räkneövningar på papper.

 Ett likadant arbetsblad som sist, fast med dubbelt så många uppgifter, avslutade fredagens mattepass.

Talen 11-20 skrivna på tavla.

I måndags och tisdags repeterade vi talen 11-20 ytterligare. Under tiden ena gruppen hade idrott, passade vi på att dela in resterande barn i tre nivåanpassade grupper. Det blev ett kvalitétspass med 8 barn i varje grupp. Vi började med att ramsräkna och storleksordna talen, i ringen. Därefter repeterade vi vad tiotal respektive ental är.

Övning med tiotal och ental.

Sedan var det dags för något kul.

Stämplar och stämpeldyna.

Papperslappar med tal ligger på bord.

Vid ett bord satt fyra barn. Alla fick välja några tal och bygga dem. Sedan skulle talen stämplas i räknehäftet.

Två elever skriver i sina räknehäften.Avslutningsvis skulle de skriva vilket tal de hade stämplat, både med siffror och med bokstäver.

Talen 11-20 står på en tavla.

Skrivstöd på tavlan.
Två elever skriver i sina räkneböcker.

Fyra barn räknar matte.

Full aktivitet.

Linjaler står i en kruka.

Tydliga instruktioner och höga förväntningar på ordning och reda.

Matteanteckningar i ett räknehäfte.

Snyggt och fint.

Matteanteckningar i ett räknehäfte.

En mycket uppskattad arbetsuppgift.

Matteanteckningar i ett räknehäfte.

Talet tjugo var inte helt självklart. Skulle vi verkligen inte stämpla några ental? När vi tittade på talkortet såg vi att det stod en nolla på entalsplatsen. Alltså var svaret nej.

Matteanteckningar i ett räknehäfte.

För att möjliggöra stämplingsarbetet delades övriga fyra barn in i två par. Ett par jobbade med att befästa subtraktion inom talområdet 0-10, på iPaden. Det andra paret tränade addition på datorn. Barnen roterade sedan på de olika arbetsstationerna.

Två barn sitter vid en dator.

Två barn sitter vid en ipad.

Idag var det dags för repetition igen. Dessutom skulle vi lära oss talens grannar inom talområdet 11-20.

Texten "talens grannar" på en tavla.

Tydligt mål i blickfånget.

Talen 11-20 skrivna på röda lappar.

I ringen hjälptes vi åt att storleksordna talen. Alla fick säga och alla fick göra.

Barn håller upp lappar med tal på.

En praktisk övning. Alla fick ett talkort. Därefter, genom samarbete, skulle barnen ställa upp sig på en rad. Den som hade det lägsta talet längst till vänster och den som hade det högsta talet längst till höger.

Barn håller upp lappar med tal på.

Efter en hel del förarbete var detta inga problem.

Barn håller upp lappar med tal på.

Ett barn fick ställa sig upp och visa sitt talkort. Talets grannar fick komma upp och ställa sig bredvid.

Barn håller upp lappar med tal på.

Barn håller upp lappar med tal på.

Alla fick säga sina tal.

Tal skrivna på tavla.

Dags att befästa dagens nya kunskaper ytterligare. Genomgång av arbetsuppgift.

Räkneövningen "Talens grannar".

Räkneövningen "talens grannar".

Ja, ni ser själva. Rosenknopparna levererar!

 

Text och bild: Katharina Olofsson