Tankar om språkutveckling och nyanländas lärande

Understruken text på papper.
Klurigt….

Vad är egentligen språkutvecklande undervisning och hur hade vi lärare kunnat samarbeta mer effektivt för att språk- och kunskapsutveckling ska gå hand i hand?  När man jobbar med nyanlända är ju drömmen att svalärare, ämneslärare och studiehandledare ska samarbeta och gärna med digitala hjälpmedel som underlättar.

Hur ser detta ut i verkligheten? Vad är egentligen språkutvecklande? Hur ser ni på förberedelseklassens vara eller icke vara? Jag är jättenyfiken på att med detta fokus få träffa flera av er under Pedagog Malmö Live. I höst finns också tillfälle till några fördjupande träffar kring nyanländas lärande och skolvardag här på Pedagogisk Inspiration. Jag har tidigare lyft genrekunskap som ett effektivt verktyg för elevers språkutveckling (oavsett om vi har svenska som andrapråkselever eller ej). Genrekunskaper från början ska vi såklart också jobba med  här på Pi i höst. Hoppas vi ses!

Johanna