TeachMeet med många möten

Den 25 mars sammanstrålade några grund-, gymnasie- och högskolebibliotekarier för att utbyta erfarenheter i ett Teach-/BibMeet. Malmö högskola och Pedagogisk inspiration Malmö ville på detta sätt uppmuntra det kollegiala lärandet men också dra av nytta av den breda kompetens som finns hos personalen inom de olika skolformerna.

Lärande uppstår ju i möten sägs det och detta TeachMeet blev verkligen en plats för möten. Inte bara formella möten, utan spontana möten och oväntade möten. Inte minst under det mingel som ju hör till ett TeachMeet hittade många av deltagarna varandra.

– Våra skolor har ställts inför utmaningar som liknar varandra. Vi har något att lära och kan stötta varandra i arbetet, kunde det låta.

-Kan vi komma på studiebesök till er skola?

-Kan du komma till oss och berätta om ditt projekt?

Det här var effekter som vi bara vågat drömma om när vi satte oss ner för att planera samarbetet mellan Högskolan och Pedagogisk inspiration! Så nu tvekar vi inte att fortsätta att utveckla det samarbetet.

Flera talare berörde också möten av olika slag. Jörgen Persson, Mellanhedsskolan berättade om läshundar. Här är det mötet mellan djur och människa, men också skolans möte med samhället utanför, som  visar hur viktigt det kan vara för lust och utveckling.

Även Monique Ghoce från Värner Rydénskolan speglade hur möten kan förändra vår syn på något som vi kanske har förutfattade meningar om. Tillsammans med barnen planerar hon podradiosändningar för att visa omvärlden en annan sida av hur den omtalade skolan fungerar.

Studiebesök från gymnasiet

DSC_0102_1Pernilla Fröjdh från Malmö högskola beskrev ett projekt mellan Högskolan och  Pauli gymnasium. Gymnasiets treor besöker varje höst Malmö högskola för att både känna på lokalerna och få information. Fokus brukar ligga på introduktion i informationssökning och källkritik. Det brukar bli ett bra tillfälle att koppla gymnasiearbetet till fortsatta studier, vilket inte alltid eleverna ser.

I Malmö högskolas utvecklingsmål står det att de ska vara en viktig aktör i samhällsutveckling och försöka bredda rekryteringen till högskolan. För många elever blir studiebesöket en språngbräda, som avdramatiserar och minskar gapet mellan skolformerna. På Högskolan är förhoppningen att eleverna ska tycka att mötet med högskolevärlden känns spännande och relevant och väcker intresse för framtida studier. På gymnasiet tror man besöket kan bidra till att snedrekryteringen minskar, då elever som inte ens vågat tänka tanken, nu får självförtroende nog  att söka. Något de kanske inte visste är att på Högskolan finns mycket hjälp att få för den som har någon form av funktionsnedsättning eller inte är så studievan.

Bulltips

Kollegialt lärande har kommit i ropet de senaste åren och fört med sig både gott och ont. Förmodligen mest gott, för de flesta ställer sig positiva till denna form av utvecklande möten. Men ibland kanske det upplevs som pressande och bara ännu ett arbetsmoment som ska hinnas med.

Har man som uppgift att fortbilda kollegor men möter motstånd, hur får man till meningsfulla möten då?

Det har Berit Wijk och Annie Gäre Hejll från St Petri skola svar på! Med mycket humor berättar de hur de lyckats förena nytta med nöje genom att kombinera fika, trevlig samvaro och lite   fortbildning. Berit och Annie ingår i IKT-gruppen som ska utbilda skolans personal i IKT och digitala resurser. Tidigare har de prövat workshops och pedagogiska caféer, obligatoriska såväl som frivilliga, men inte lyckats samla särskilt många deltagare. Ändå möts de ständigt av frågor och upplever ofta att personalen är frustrerad över att inte riktigt behärskar tekniken. Den geniala lösningen blev då att smyga in kort information på skolans fredagsfika. Med hjälp av en projektor rullar presentationer i bakgrunden varje fredag samtidigt som personalen mumsar bullar.Och  Annie och Berit kallar mycket fyndigt sina små evenemang för bulltips. Och visst når de större delen av personalen på detta sätt, för ingen missar gratis fika!

Informationen läggs efteråt ut på en blogg eller site så att den som vill kan studera den närmare. De lärare som har ytterligare frågor kan också titta in i biblioteket för att få mer information.

DSC_0096_1Vilken variation på ämnena vi fick under vårt TeachMeet denna eftermiddag. Trots att vi representerade skolor med allt från förskoleklass till högskolestudenter är vi övertygade om att det går att dra nytta av alla tips som gavs. Mycket går att tillämpa och praktisera på eget vis oavsett var man arbetar. Så fram för mer kollegialt utbyte!

Läs förra inlägget om TeachMeet.

Talarna:

Pernilla Fröjdh, Malmö högskola – Högskolans samarbete med Pauliskolan

Linnea Eriksson, Malmö latinskola – Poesiverkstad med gymnasiesärelever

Ewa Stenberg, Malmö högskola – Coachning för reflekterande kring undervisning

Barbro Hallberg, Pedagogisk inspiration Malmö – Skärminspelningsverktyget Screencast-O-Matic

Monique Ghoce, Värner Rydénskolan – Stärka elevers självkänsla genom skolbiblioteket

Jessica Zaar, Malmö högskola – Reflective teaching

Devin Andersson, Sorgenfriskolan – Rollspel för språkutveckling

Jenny Magnusson, Malmö högskola – Tidslinjer över undervisning

Berit Wijk och Annie Gäre Hejll, St Petri skola – Bulltips

Alba Lira-Morel, Videdalsskolan – Förmedla elevers kunskap med digitala verktyg

Jörgen Persson, Mellanhedsskolan – Läshundar (är inte med på filmen)

Vill du se och höra alla talare så finns filmen här:

Text: Maria Lindroth
Foto: Marina Walker

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.