TeachMeet Syd, 31 mars i Malmö

Se alla bilder från TeachMeet Syd här. Fotograf: Tobias Sonestedt

Den 31 mars gick sydsveriges första TeachMeet av stapeln i Malmö. TeachMeet är ett unikt möte om IKT-pedagogik – skapat av pedagoger för pedagoger. Under ett sådant möte delger pedagoger varandra sitt arbete och sina erfarenheter kring media & it i skolan.

TeachMeet Syd i Malmö arrangeras av nätverket IT-pedagoger Syd . Nätverket består av IKT & medie-pedagoger centralt anställda i Skåne-kommuner, bl. a. oss på Pedagogiska centralen i Malmö stad.

Trots att TeachMeet-konceptet är en ganska ny företeelse i Sverige var intresset för att delta på TeachMeetSyd i Malmö stort. Teachmeet Syd blev snabbt fullbokat.

110 pedagoger från olika håll i Skåne mötte upp på Pauli Gymnasium för mingel och fika och för att under lättsamma former diskutera digitalt lärande.

Tretton deltagare hade anmält sitt intresse till att under 7 minuter berätta om hur man arbetar med IKT i skolan. Höll sig inte talarna inom den avtalade tiden riskerade de att i enlighet med gammal TeachMeet-tradition få en igelkott eller annat gosedjur kastad på sig. Turordningen för talarna lottades ut med hjälp av en digital tombola, och ett digitalt tidtagarur höll reda på tiden. Videoklipp med de tretton talarna samt deras presentationer hittar du här.

Eftersom TeachMeet Syd sändes live på webben via Bambuser hade mötet ytterligare deltagare ute i de skånska kommunerna – samt övriga Sverige. I ett microbloggflöde kunde samtliga åhörare göra sin röst hörd genom att kommentera, ställa frågor och ge tips kring det som kollegorna delgav dem. Se kommentarflöde här.

Nästa TeachMeet Syd blir i Helsingborg den 13 oktober. Håll utkik på http://teachmmetsyd.pbworks.com

Länkar:

Hemsida TeachMeet Syd

Ett urval av bilder från TeachMeet Syd Malmö

Alla bilder från TeachMeet Syd Malmö

TeachMeet Syd på Bambuser (2 tim)

Alla talarna med videoklipp & presentationer.

Kommentarflödet från TodaysMeet

Twitter-flöde #tmsyd2011

Bloggat om TeachMeetSyd