IKT-pedagogik i fokus på TeachMeet Syd

Föreläsning på teachmeet syd.

Föreläsning på teachmeet syd.Den 17 mars 2013 var det dags för den sjätte upplagan av TeachMeet Syd. Ett möte där pedagoger delar med sig av digitalt lärande. Denna gång var det Ängelholms kommun som var värd. Första tillfället var i Malmö hösten 2011.

I Ängelholm hade 110 Skåne-pedagoger samlats för att ta del av olika IKT-pedagogiska exempel. Som exempel kan nämnas utepedagogik med iPads, programmering för unga, språkundervisning med digitala medier. Samtliga presentationer går att hitta på hemsidan för TeachMeet Syd: http://teachmeetsyd.pbworks.com

Gosedjur hjälper till att hålla tiden

Flodhästgosedjur.
Mötets största gosedjur, en flodhäst från Malmö. Dock något svårkastad.

Ett TeachMeet innehåller IKT-exempel från förskola till gymnasium. Eftersom varje presentation får vara i max 7 minuter innehåller ett TeachMeet något för alla. Överskrider någon tiden kastar publiken gosedjur på scenen. Som talare får man gärna utmana tiden med några sekunder eftersom det förhöjer stämningen när publiken får kasta gosedjur. Det är inte illa menat men ett effektivt sätt för att det ska bli så många 7-minutare som möjligt under de två timmar som mötet varar.

Mingel för ytterligare erfarenhetsutbyte

Om något under mötet väcker särskilt intresse kan man efteråt mingla med presentatörerna. En del går vidare till en närliggande restaurang för fortsatt erfarenhetsutbyte på ett så kallat TeachEat. Några dagar efter mötet finns även videoklipp med talarna, deras presentationer samt länktips och eventuellt annat kringmaterial samlat på TeachMeet Syd’s hemsida.

TeachMeet Syd gratis och på pendelavstånd

Människor sitter runt ett bord och samtalar.
Ett gäng Malmö-pedagoger som fikar före mötet.

TeachMeet Syd är ett möte som gör det möjligt för pedagoger i Skåne att delta i en IKT-konferens utan dyra deltagaravgifter och dyra resor samt hotellkostnader. Det var detta som var utgångspunkten för oss i nätverket DigiSyd när vi började med arrangemanget. Nätverket DigiSyd består av IT-pedagoger och IT-samordnare som arbetar centralt i några av Skånes kommuner. Malmö stad representeras av oss IT-pedagoger på Centrum för Pedagogisk Inspiration.

Från TeachMeet Syd till Mini TeachMeets på Skånes skolor

Ketchup hälls på korv med bröd.
Korv med bröd för hungriga pedagoger.

Nu efter tre år är det glädjande att höra hur TeachMeet Syd inspirerar skolor att arrangera mini TeachMeets, ämneskonferenser i TeachMeet form samt ReadMeet och MiniBibbMeet. Det i sin tur gör att fler vågar dela med sig på större TeachMeets och nätverka med pedagoger i andra kommuner.

Ängelholms pedagoger på G med IKT

Det var många av Ängelholms pedagoger vågade sig på att dela med sig till sina skånska kollegor. Deras närhet till mötet har såklart betydelse. Men det kan även bero på den kompetensutveckling med bl.a. egna Teachmeets som pedagogerna har fått i samband med kommunens IKT-satsning. I Ängelholms kommun har Utbildningsnämnden beslutat att alla elever från grundskolans årskurs 1 till gymnasiet skall ha tillgång till en dator som arbetsredskap. Detta läsår har 2/3 av eleverna egen dator och ht 2014 inleds den tredje etappen då samtliga elever kommer att ha egen dator, läs mer här.

Nästa TeachMeet Syd den 27 mars i Vellinge kommun!

Notera datumet i din kalender. Anmälan brukar släppas ca 1 månad före på http://teachmeetsyd.pbworks.com. Anmäl dig gärna som talare och dela med dig av hur du och dina elever använder er av IKT och digitala medier. Vi välkomnar enkla, jordnära och vardagliga IKT-pedagogiska exempel från din praktik!

Charlotte Christoffersen
it-pedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Text & Foto i artikel: Charlotte Christoffersen

med

Tobias Sonestedt, it-pedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration
Ina Alm, mediepedagog, Centrum för Pedagogisk Inspiration