Teknoteket på Lärvux Heleneholmskolan invigt

Man i guldhatt klipper band.

Teknoteket, som är en del av Lärvux på Heleneholmskolan, firade invigningen av den nya verksamheten den 31 mars. Teknoteket är en satsning finansierad av Specialpedagogiska skolmyndigheten för att kunna ge lärare och elever inom vuxenutbildningen i Malmö förutsättningar att använda alternativa och digitala lärverktyg.

Många kom till invigningen; representanter för SPSM, förvaltningens ledningsgrupp, politiker, lärcentrum och personal inom vuxenutbildningen i Malmö.

Lena Oxelgren, rektor för Lärvux, och Anders Fredrikson, strateg i förvaltningsledningen, stod för invigningstalen.

Kvinna håller tal i mikrofon.

 

Anders Fredrikson, som skulle klippa invigningsbandet, tog på sig en guldhatt inför sitt tal. Han sa bland annat:

 

Under 2014 började vi arbetet med att utveckla Lärvux med inriktning att det skulle bli en resurs för hela vuxenutbildningsområdet. För att utveckla detta område sökte och fick Lärvux stöd via SIS-medel från specialpedagogiska skolmyndigheten.

Sedan dess har jag fått se ett intensivt arbete från alla er som varit med på resan.  Vi ser nu resultatet där vi har fått ett Teknotek där lärare och elever kan få råd kring extra anpassningar, program, appar och lärmiljöer – allt detta med möjligheter att låna och prova på. Teknoteket har också en virtuell del – en site med massor av bra information, råd och tips.

En av framgångsfaktorerna tror jag har varit den entusiasm som ni alla som arbetat med detta har visat så tydligt. Jag är övertygad om att Teknoteket kommer att var guld värt för Malmös vuxenutbildning. Och med de orden förklarar jag Teknoteket för invigt!

Tre kvinnor samtalar.

De många besökarna styrde därefter stegen mot Teknoteket där Christine Reuterskiöld, som är samordnande specialpedagog och projektledare för Teknoteket, berättade om dess många möjligheter.

Man visar kvinna ipad.

Jonas Olsson, Teknoteksvärd, demonstrerade olika lärverktyg och hjälpmedel tillsammans med Birgitta Ryding, förstelärare och IKT-pedagog samt Bengt Nilsson, IT-värd. Här demonstrerar Jonas en Belkin Tablet Stage.

Anders Rubin sitter i säck.För den våghalsige fanns även möjligheten att testa den musikspelande zaccosäcken – Balloo. Anders Rubin (S), kommunalråd för Skola och utbildning, passade på att provsitta.

Utbildning på Teknoteket

För att få bättre kunskap om vad Teknoteket och dess utrustning kan hjälpa dig och dina elever med, håller Teknoteket ett flertal utbildningar under våren.

Läs mer här!

E-post: teknoteket@malmo.se