Teletal

Man pratar i telefon.

Fantastiska Sverige!

Sedan 2004 finns det en tjänst som nog många inte känner till. Det är ett gratis personligt samtalsstöd för personer som har behov av det. Det behövs inga diagnoser eller intyg, det räcker att du själv upplever ett behov av samtalsstöd!

Du ringer upp Teletal, 020-221144, och ni pratar tillsammans igenom vem du ska ringa och vilket stöd du vill ha. De kan t.ex. göra minnesanteckningar under samtalet och sedan skicka dessa till dig. Bra om man t.ex. har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och inte hinner anteckna. Du kan också få hjälp med att tolka otydligt tal om du upplever att andra har svårt att förstå vad du säger. Teletal kan också hjälpa till att lotsa genom telefonväxlar m.m.

Är det inte fantastiskt!? Se mer på www.teletal.se