Temavecka för tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik

Digitala lärresurser.

Mellan den 27 september och den 1 oktober genomför grundskolan en temavecka för tillgängligt lärande med digitala lärresurser och digital assisterande teknik i samarbete med gymnasie- och vuxenutbildningen.

Upplägget har sitt ursprung i de inspirationsdagar, som tidigare har arrangerats av grundskoleförvaltningens Digitaliseringsenhet, men som nu får en ny utformning med självstudier före träffen med leverantörerna under fredagen den 1 oktober.

– Vi vill att all personal ska känna till vilka digitala verktyg vi har tillgång till och hur de kan användas i undervisningen, säger Eva Ljungfelt, samordnande specialpedagog på gymnasiet.  Det känns viktigt att lyfta fram den röda tråden för vår användning av digitala verktyg, tillägger hon.

Både grundskolan och gymnasie- och vuxenutbildningen har i stort sett samma digitala lärresurser, som är upphandlade från centralt håll i respektive förvaltning. Eleverna har därför möjlighet att möta samma digitala verktyg från förskoleklass upp till gymnasie- och vuxenutbildningen. Dessutom används Google Workspace for Education och Chromebooks i undervisningen, vilket innebär tillgång till många inbyggda tillgänglighetsfunktioner.

– Den assisterande tekniken är bra för alla elever, men nödvändig för vissa. Det är väldigt glädjande att det finns ett ökat intresse för visuellt stöd och att användningen av Widgit Online ökar stadigt, säger Karin Beijer Hagman, specialpedagog på gymnasiet.

Flertalet av våra leverantörer kan visa att användningen av våra digitala lärresurser har ökat det senaste året hos både elever och pedagoger. Vikten av att nyttja de inbyggda tillgänglighetsfunktionerna i Google-miljön och i elevernas Chromebooks, surfplattor och mobiltelefoner behöver lyftas mer, eftersom de lätt glöms bort. Textuppläsning, skärmläsare och möjligheten att skriva med rösten är några exempel på funktioner som kan göra stor nytta för många av våra elever.

– Det är mycket positivt att vi samarbetar på det här sättet över förvaltningsgränserna till förmån för våra elever. Vi har mycket att lära och inspireras av varandra, säger Martina Soomro, utvecklingssekreterare på Digitaliseringsenheten på grundskoleförvaltningen.

Inför temaveckan har Martina, Eva och Karin tagit fram en översikt med användbara länkar till leverantörernas webbplatser och utbildningsmaterial. I översikten är det tydligt vilka digitala lärresurser som är gemensamma för båda förvaltningarna och vilka som respektive förvaltning har upphandlat separat.

Fredagen den 1 oktober kan anmälda deltagare träffa våra leverantörer online och ta del av när de presenterar sina tjänster ur ett tillgänglighetsperspektiv.