TEN skapar hopp och möjligheter för barn och unga

Illustration med texten

Grundskolor i Malmö stad är med i ett Erasmus+projekt som kallas för TEN och som handlar om hur vi kan arbeta med tekniken för att åka närvaron/tillgängliggöra skolan för elever med frånvaro i skolan av vilken anledning det än må vara som ligger bakom och oavsett hur lång eller kort frånvaro de har.

Bakgrunden till att projektet skapades är att så många barn och unga marginaliseras då de inte kan delta i ordinarie skolverksamheter på grund av tex sjukdom, funktionsnedsättningar eller psykosociala utmaningar. Även om det finns många olika tekniska lösningar till hur dessa barn och unga hade kunnat bli hjälpta och att skolan behöver tillhandahålla undervisning så finns det stora utmaningar här för hur det skulle kunna organiseras och genomföras för att anpassas till Varje Elevs Bästa Skola. Detta projekt är skapat för att skapa nätverk kring hur vi kan arbeta med telepresence i sammanhanget (tekniska lösningar genom avatarer) men också för att skapa strategier för att hur man kan gå tillväga. De övergripande målen i TEN är att stötta unga som marginalisierats eller riskerar att marginaliseras genom att identifiera utmaningar inom  strukturer, teknik, praktiskt genomförande, lagstiftning och etiska ställningstaganden. Bland annat kommer projektet i slutändan (början på 2024) att ha:

● skapat nationella och internationella nätverk för att stärka professionen i arbetet med telepresence inom områden såsom skolan, vården och näringslivet.

● att ha igång ett samarbete på eTwinning för pedagoger att0 utbyta erfarenheter på och samarbeta för vidare utveckling

● förtydliga den kunskap som behövs för att hitta lösningar för att lära genom telepresence samtidigt som eleverna kan interagera med sin omgivning.

● att dela vår kunskap om lärande strategier med telepresence teknik för att säkra att alla är känner sig uppdaterade kring hur tekniken har förändrats, hur lärande strukturerna ser ut och hur olika individuella behov uppstår.

● skapa informationsmaterial kring telepresence för att skapa möjlighet för lärande och hur telepresence kan användas för att stötta olika målgrupper.

 

Som ett led i detta arbete så genomförs ett antal seminarier och workshops inom ramen för projektet. Det är under dessa workshops bland annat som materialet skapas och det sker i samarbete med alla de deltagare som är med på dessa träffas. För en vecka sedan hade vi workshop i Oslo som hölls av No Isolation och Oslo Metropolitan. Temat för denna workshop var ”Problematic School Absence” och här träffades drygt fyrtio personer från Sverige, Storbritannien, Norge, Danmark och Tyskland i tre dagar för att arbeta med en metod som NI kallar får ”Design Sprint” där vi delades in i grupper som tillsammans skulle identifiera ett område inom temat som gruppen skulle fördjupa sig i och hitta lösningar till. Schemat över arbetet var strikt och tajt för att vi skulle hinna med alla kreativa moment och vi började med några lära-känna-övningar för att värma upp och sedan kickade vi igång med ”Design Sprintens” alla steg. Det var ett hårt och intensivt arbete som verkligen sträckte ut sig över alla tre dagarna. Det var väldigt spännande att se hur ideerna och arbetet växte fram både i den egna gruppen men också i de andra grupperna. Sista dagen redovisade alla grupperna sina lösningar för varandra och det var väldigt intressant att se hur lika och olika vi hade tänkt. Alla var inne på en lösning med någon form av hemsida där det på ett enkelt sätt erbjuds information och material på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt. Idéerna och inspirationen flödade och när vi avslutade workshopen så beslutades det att det ska skapas en grupp som som ska arbeta vidare med alla idéer som framkommit och som ska förverkliga den.

På grund av pandemin så var vi tvungna att skjuta fram denna workshop i tid och därför kommer vi nu att ha nästa spännande kreativa workshop redena nu i veckan den 4/5 – 6/5. Efter denna workshop som handlar om GDPR och skollagen bland annat men vi kommer också att göra något helt nytt som aldrig har gjorts förut men mer om denna workshop och dess innehåll lite längre fram.