Texter i fokus

Lappar med text på ligger huller om buller.

Denna vecka har vi texter i fokus på Malmö delar. Vi lyfter fram resurser både kring att skapa och analysera lyrik samt stöttande arbetsmodeller för att komma igång med att skriva beskrivande och instruerande texter. Dessutom tipsar vi om en resurs med handledning till den högläsningsbok som alla förskoleklasser kan få genom projektet “Barnens bästa bibliotek”.

Det digitala skolbiblioteket och en lektion i att skapa poesi

Poesi är en textform våra elever kommer i kontakt med redan i unga år. Det kan vara i form av rim och ramsor, berättelser på vers, lyriska dikter eller låttexter. I det första mötet med dikter ligger fokus kanske oftast på textens form, det vill säga hur dikten är uppbyggd. Vi tittar till exempel på hur versen är skriven eller hur många strofer dikten har. I denna resurs ligger fokus på nästa steg i mötet med poesin; att analysera och tolka. Det finns olika tillvägagångssätt att analysera en dikt och de första gångerna skrapar vi kanske bara på ytan, för att så småningom gå in på djupet.

Lyrikanalys – distansstudier

Här står lyriken i centrum och eleverna får en ingång till diktanalys och bekantar sig samtidigt med ”La belle Epoque”. Epoken är ett uttryck för positiva samhällsförändringar i en period som uppstod i ett traumatiserat Frankrike efter  fransk-tyska kriget 1871 fram till första världskrigets utbrott. 

Barnens bästa bibliotek – med lärarhandledning

I projektet ”Barnens bästa bibliotek” får alla elever i förskoleklass visning av sitt närmaste områdesbibliotek på Biblioteken i Malmö. De får också möta en bibliotekarie som berättar mer om vad ett bibliotek är och vad man kan göra där. Varje elev får en bokgåva och dessutom får varje klass en högläsningsbok. 

I år är högläsningsboken gemensam för alla klasser: En myras liv av Linn Gottfridsson (och illustrerad av Emma Adbåge). I denna resurs hittar du en handledning till boken med frågeställningar och aktiviteter kopplade till texten på olika sätt.

Cirkelmodellen och sexfältare

Cirkelmodellen är en stöttande arbetsmodell där man efter att ha byggt upp förförståelse gör gemensamma aktiviteter för att till sist låta eleven skriva på egen hand.

En sexfältare kan användas som stödstruktur när eleverna ska skriva beskrivande texter om exempelvis djur eller växter. I samband med att eleverna läser faktatexter, ser på film eller gör undersökningar samlar de ämnesspecifika begrepp inom de olika fälten. Dessa kan eleven sen använda sig av i sin egen text. Genom att använda de olika rubrikerna får texten en tydlig struktur.  

Vi önskar er en fin vecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.