Tid för tolerans

Omslag till Tid för tolerans.

Igår (15 oktober 2014) pratades det på nyheterna om olika insatser som gjorts i Malmö, bl.a. av de muslimska samfunden, som  en möjlig förklaring till att inte så många personer från just Malmö rekryterats till oroligheter i Irak och andra länder. 

Omslag till Tid för tolerans.

Allt detta goda arbete kanske också är en förklaring till resultaten i den rapport som Forum för levande historia publicerat nyligen. Rapporten handlar om hur unga människor idag ser på varandra och samhället i stort och blir säkert en bra utgångspunkt för många bra diskussioner i arbetslagen i skolorna. Den kan laddas ner eller beställas på länken ovan. På hemsidan finns mycket att hämta för alla som arbetar med att fostra barn och unga till toleranta vuxna.

Ett särskilt intresse har i rapporten riktats mot Skåne och Malmö eftersom: ”Just för Skåne har det länge varit så att de invandringskritiska och invandringsfientliga politiska partierna har gjort väl ifrån sig i Skåne (Fryklund & Peterson, 1989; Rydgren, 2004)” Glädjande för Malmö är det därför att: ”Sammanfattningsvis kan vi se att svaren från Skåne är mer invandrarfientliga  och från Malmö mindre  invandrarfientliga än snittet för hela landet

Vid en sökning på Malmö Stads hemsida efter andra insatser som gjorts hittade jag en ny sida: Malmö pratar om med lite trevliga litteraturtips, kanske mest för vuxna.

Kanske har det haft betydelse att Malmö sprang mot rasism i somras?

Eller att vi firade FN dagen med temat mot rasism och diskriminering!

Eller är det fotboll mot rasism som spelat roll?

Troligtvis är det ju alla insatser tillsammans, många bäckar små… bildar till slut en hel tolerant å!