Tid för verksamhetsutveckling

Skärmbild av riktlinjer.

Malmö Stad fortsätter att vara först i landet när det gäller förskolans utveckling. Från och med september i år finns det ett avtal som säger hur mycket tid varje medarbetare ska ha till verksamhetsutveckling. Avtalet säger:

  • Förskollärare 5 timmar/vecka
  • Pedagog 3 timmar/vecka
  • Barnskötare 2 timmar/vecka

Det ser mycket ut. Finns all den tiden att ta från barngruppen? I vårt område har vi sedan årsskiftet 16/17 haft reflektionstid för arbetslagen inlagt i schemat, det har haltat lite, men det har varit ett led i att genomföra denna större förändring. Medarbetarna uttrycker att det har varit givande att kunna sitta ner tillsammans i arbetslaget varje vecka. Det har varit lättare att hålla fast vid den röda tråden. Men det har också krävt att man har hjälpt de andra avdelningarna på förskolan. På en förskola har vi börjat med flexibel frukost (även kallat frukostbuffé) för att kunna få till tiden. Organisationen kring detta tog ett tag att sätta, pedagogerna var oroliga för hur det faktiskt skulle fungera men nu, efter några månader kan vi alla se vinsterna. Både i verksamheten med barnen på morgonen och i verksamheten i övrigt då vi fått mer tid för uppföljning, utvärdering och utveckling.

Jag kan tänka mig att hur den här tiden läggs ut i alla medarbetarnas schema kommer att se olika ut. Vi har alla olika förutsättningar för hur vi ska få till det. Men, det som jag är helt övertygad om är att det kommer ge oss större chans att arbeta tillsammans mot målet att få en mer likvärdig förskola, barnens bästa förskola. Det kanske också blir tydligare vad våra olika uppdrag kräver av oss. Vi kan inte slå undan de krav och skyldigheter vi har med att vi inte har tid. För utifrån våra uppdrag har vi tid. Om den används på rätt sätt.

Det är också ett steg i detta, hur effektiva är vi på vår reflektionstid och hur bra är vi på att prioritera vår tid och att fördela tiden mellan våra olika delar av uppdraget. Hade man frågat tio förskollärare, pedagoger eller barnskötare hade man säkert fått tio olika svar om vad som är viktigast att lägga tiden på. Det som jag tycker om och som jag vill lägga extra stor vikt vid är att ord som används för att beskriva vår verksamhetsutvecklingstid och vad den ska användas till är: arbete med dokumentation, analys, observation, uppföljning och utveckling. Effekterna sägs då förväntas vara att skapa en god arbetsmiljö, ge utrymme för kollegialt lärande, reflektion i arbetslag, ökad medvetenhet, delaktighet och insikt kring gemensamt satta mål och bidra till barns och vårdnadshavares delaktighet och inflytande.

Det är nu dags att slänga den gamla hederliga planeringen i papperskorgen och lyfta oss och den profession vi utför! Vi har alla förutsättningar för att lyckas.

Jag kan inte låta bli att längta lite till hösten där vi ska få ytterligare fokus på den pedagogiska verksamheten och jag ser fram emot att se vinsterna som verksamhetsutvecklingstiden kommer att ge tillbaka till barnen.

Här kan man läsa mer om verksamhetsutvecklingstiden som Malmö Stad inför från och med den 1 september 2017.