Tidsresenärer

Vilket privilegie det är att arbeta som lärare! I vilket annat yrke arbetar man så mot framtiden som vi. Allt vi gör ska vi göra både med tanke på historia, hur vi har det i nuet och hur det kommer att se ut u framtiden för våra elever. De ska förberedas och rustas inför framtiden. Vi gör dem och oss till tidsresenärer varje dag för att rusta dem så bra som vi bara kan medan vi stimulerar dem med kunskaper genom LGR 1 1 och formativ bedömning.  låter det osammanhängande – ställ frågor så kan vi starta en diskussion.