Tillitsverket till PML18

Kvinna från Tillitsverket ler mot kamera.

Stina Balkfors, är en av grundarna av Tillitsverket och arbetar för positiv samhällsutveckling med kreativitet och skapande som verktyg. Tillitsverket är ett fritt initiativ som vill inspirera till och öka medvetenheten kring tillitens betydelse för medmänskligheten och social hållbar utveckling.

Vad kommer din föreläsning att handla om?
— Tillit, tillitsbaserad styrning och samverkan är begrepp som används flitigt i skolutvecklingssammanhang. Att tillit och samverkan är nycklar i positiv utveckling råder det ingen tvivel om. Men vad det är, och hur den kan stärkas, i var och en, i klassrummet, i kollegiet, på skolan, i samhället, är svårare att hitta vägar till eftersom det har med mänskliga kvaliteter att göra. En interaktiv föreläsning om hur vi kan se framtidens lösningar med hjälp av tillit, skapande och samverkan. Vad innebär tillit för mig och i relation till andra? Och hur kan vi öka förmågan att kunna vara i förändring och bättre möta de utmaningar vi står inför?

Varför är detta viktigt att belysa?
— Forskning visar att ungas förmåga till empati har minskat med 40% på 20 år. Den enkla förklaringen är att vi ägnar allt mindre tid åt att bygga känslomässiga sociala relationer.
Kanske är det hög tid att ägna mänsklighetsutvecklingen lika mycket tid som teknikutvecklingen?

Vem är målgrupp för din föreläsning?
— Alla som arbetar med människor och utveckling.

Vilket är ditt bästa tips till lärare och skolledare i deras yrke utifrån det ämne du kommer att föreläsa om?
— Spendera tid med frågan: Hur kan jag/vi skapa positiv förändring utan att förändra de yttre förutsättningarna?

Nyfiken på vilka som mer ska föreläsa under PML18? Klicka här!