Hej, hej! Vi på Tingdammsskolan vill börja blogga.

Elever ler och sträcker händerna mot luften.

Pedagoger sitter i skolbänkar med datorer framför sig.

”- Hej, vi vill börja blogga och vår rektor vill att varje klass ska ha en egen klassblogg med information till föräldrarna. Kan ni från CPI komma ut och hjälpa oss igång? Sedan fortsätter vi själva med flera uppföljande workshops.”

Christel Hammar, it-pedagog och lärare på Tingdammsskolan F-6, hörde av sig med denna önskan till oss på Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI). En dag under första arbetsveckan efter sommarlovet möte jag lärarna på Tingdammsskolan. Sommarklädda, solbruna – och motiverade till tusen.

Lite otåligt ville de köra igång med att bygga webbplats med en gång. ”- Ska vi använda Blogger eller WordPress? Eller ska vi kanske använda oss av wikis?”

Grundläggande kunskaper samt några ställningstaganden.

För att hjälpa lärarna att bestämma sig för hur ville jobba på webben gick jag igenom några grundläggande saker när det gäller att publicera på internet. De fick också frågor och goda råd för att de skulle ta några avgörande beslut:

  • Likheter och likheter mellan blogg & wiki.
  • Några olika användningsområden för blogg/wiki.
  • En blogg & wiki behöver inte vara ”for ever”. De kan vara för tre år, ett läsår – men också för en månad,  en vecka, eller endast en dag.
  • Hellre en blogg/wiki för varje arbetsområde än att samla allt på ett enda ställe.
  • Grundlig genomgång av vad ”taggar” är, hur de fungerar och hur man kan använda dem för att höja kvaliteten på bloggen.
  • Andra medier i bloggar & wikis; filmer, ljud, interaktiva kartor, animationer m.m.
  • Struktur och upplägg av innehåll på en blogg/wiki.
  • Obligatorisk innehåll på en webbplats.

Några gemensamma beslut

Gänget bestämde sig för att använda blogg. De valde också verktyget Blogger.com framför WordPress.com.  Dels för att Blogger är lite enklare och där är färre saker att förhålla sig till i administratörspanelen än i WordPress. De allra flesta av lärarna var noviser när det kom till att blogga eller att jobba på webben. Ett annat skäl är att Malmö stad stads skolor troligtvis kommer att gå över till Google Apps som plattform.

Lärarna på skolan bestämde sig också för att börja skapa bloggar för klassinformation. Längre fram när de känner sig trygga i bloggandet vill de prova på att använda bloggar eller wikis i skolarbetet tillsammans med barnen. Då kan man länka till dessa arbeten från klassbloggen.

Under eftermiddagen bestämde lärarna vilka gemensamma taggar/etiketter de skulle använda i sina bloggar. Det blev taggar till ämnesområden samt för skolan andra prioriterade pedagogiska områden.

Bloggar uppskattas av föräldrar.

Anna-Lena Skröder, områdeschef för Tingdammsskolan, berättar att skolans mer traditionella hemsida var tunggrodd och försummad. Samtidigt som de två redan existerande klassbloggarna som två lärare drev var mycket uppskattade av föräldrarna.

– Jag tror att det blir ett annat engagemang i informationen om var och en ansvarar för den på en ”egen” blogg. Sedan är tanken att det på skolans hemsida ska finnas länkar till klassernas bloggar, säger Anna-Lena Skröder.

Juridiska hinder – men det finns 1000 andra saker som man kan skriva om.

Skolan har varit i kontakt med stadsjuristen för att förhöra sig om vad som gäller när man som skola ska skriva i en blogg. De fick ta del av ett dokument om vad de inte får skriva om. Det är lätt att se dessa förhållningsregler som hinder – samtidigt som det är viktig kunskap.

Anna-Lena Skröder litar på sina pedagoger och menar att de redan innan har en känsla för vad som är lämpligt att skriva om och att inte skriva om. Lärarna värnar om elevernas integritet i alla sammanhang, inte bara på nätet, menar Anna-Lena Skröder.

Under förmiddagen kom jag och pedagogerna fram till att det finns 1000 andra saker man kan skriva och berätta om. För Tingdammsskolan handlar det om att man vill synliggöra och berätta som sin pedagogiska verksamhet.

 

Text & foto:
Charlotte Christoffersen
IKT-pedagog
Centrum för Pedagogisk Inspiration (CPI)