Tips 6 – Tydlig kommunikation

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

6. Tydlig kommunikation

På varje utbildning om autismspektrumtillstånd jag gått, har det tagits upp vikten av tydlig kommunikation där du säger vad du vill, där du undviker vaga ord som inte, kanske, sen

På varje utbildning jag gått i kommunikation, konflikthantering, samtalsmetodik och coaching har tagit upp det samma. Det blir enklare för oss alla, barn som vuxna, NPF eller neurotypiska om vi säger vad vi vill i stället för vad vi inte villl.

Vilket barn som helst kan bli förvirrad av uppmaningen Hoppa inte i soffan! Ska jag hoppa på stolen? Ska jag hoppa på golvet? Ska jag sitta i soffan? Gå iväg?

Konkret, tydlig kommunikation är bra för alla, misstolkningar blir färre och likaså konflikter.

Text: Linda Grann