Tips 7 – Konflikthantering

Teckengubbar på datorn som säger att hen är arg.

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

7. Konflikthantering

En mängd strategier som autismspecifik kunskap och förståelse ger, är bra verktyg även för neurotypiska.

Teckengubbar på datorn som säger att hen är arg.För att få ett barn att berätta sin del av en konflikt och för att sedan tillsammans se över framtida lösningar så lär dig mer om seriesamtal och ritprat. Många av mina tidigare elever utan diagnoser kunde komma efter en rast och begära att få ”rita” med mig efter att ha vants vid metoden. Och ritprata kan du numera till och med göra med hjälp av appen Ritprata!

Att i stället för skäll hjälpa barnet i lugn och ro efter den värsta affekten gått över, få perspektiv på händelsen genom att rita vad som hände, vilka tänkbara känslor den andre hade och vad man kan försöka göra istället nästa gång det händer, får de flesta att både känna sig hörda och lära sig bra lösningsfokuserade strategier.

Låta det ta tid innan vi ska reda ut vad som skett. Ofta hamnar vi vuxna själva i affekt och börjar använda allt för många ord i allt för arg och tillrättavisande röst när barnet själv är så mycket i affekt, stressen är så hög att det enda vår tillrättavisning leder till är mer stress.

Genom att vi lär våra barn andra strategier att hantera starka känslor så blir det även lättare att minska stressen och sedan tillsammans hitta en gemensam lösning.

Med de elever som inte vill rita men som av någon anledning inte heller vill prata så kan man om svåra saker ha datorprat, det vill säga man kommunicerar via datorn. Eller så går man en promenad tillsammans med de barn som lättare öppnar sig när de är i rörelse och samtidigt slipper att någon spänner ögonen i dem.

För meningen är väl ändå att vi ska hjälpa dem? Hjälpa dem att hantera starka känslor, hjälpa dem att lösa konflikter och hjälpa dem att förstå andra människors perspektiv. Då måste vi vinna deras förtroende. Vi måste visa att vi finns där för dem. Det betyder inte att vi alltid gillar det de gör. Det betyder att vi gillar dem och att vi finns kvar. Oavsett vad.

Text: Linda Grann