Tips på lektioner i många ämnen – Malmö delar

rutor med bilder som symboliserar olika ämnen
Den här veckan serverar vi ett smörgåsbord med tips på lektioner i många olika ämnen. Botanisera i förslag från biologi, idrott, filosofi, svenska och matematik. Framsidan bjuder på näringskedjor, redskapsgymnastik, en saga med ett dilemma, att skriva en berättelse och en ordlista med mattebegrepp på olika språk. Blir du nyfiken på fler resurser så sök i sökrutan på Malmö delar.

Näringskedjor 

Under arbetet med näringskedjor kommer ni under 5 lektioner att lära om djurs och växters livscykler. Hur djur och växter kan sorteras och grupperas samt om enkla näringskedjor. En övning om årstidsväxlingar i naturen påbörjas också. Lektionerna innehåller flera laborativa övningarna och experiment.

Redskapsgymnastik

Det här arbetsområdet består av ett flertal grundläggande gymnastikövningar med och utan redskap: Räck, ringar, hopp, trampett, matta

Eleverna ska förutom att träna på de olika momenten även individuellt fylla i självskattningsformuläret. Hur du som pedagog väljer att jobba med “kryssgympan” är såklart individuellt, men tanken är ett självskattningsformulär som framförallt hjälper eleven att besvara frågan: Var är jag nu? Vilket i förlängningen banar väg för elevens måluppfyllelse. 

En saga med ett dilemma – mänskliga rättigheter! 

Sagan ”Greven och grevinnan” kan användas på många olika sätt. Syftet kan vara att diskutera hur olika vi tycker när det kommer till moral, att belysa makt och genus eller vilka aspekter man själv lägger in i en historia. Sagan kan också användas för att inleda en diskussion om mänskliga rättigheter.

Att skriva en berättelse

För att stötta eleverna när de skriver berättelser (narrativ) kan man använda olika mallar. Eleverna får genom att använda dessa möjlighet att planera sitt skrivande så att texterna följer den struktur som kännetecknar texttypen.

Ordlista mattebegrepp – översatt till olika språk

Digitalt Undervisningsmaterial för Studiestöd på Modersmål – DUSM

I detta material finns begreppsordlistor för matematik översatt till olika språk från Skolverkets hemsida. Mattebegreppen passar framförallt till grundskolan årskurs 7-9 men ordlistorna kan även vara användbara på gymnasienivå.

Hoppas du hittar något som ger inspiration – vi önskar er en fin höstvecka!

Annika och Lena / Redaktörer på Malmö delar