Inspirerande IKT-pedagogik på TeachMeet Syd

Gosedjur på väg till teachmeet syd.

Gosedjur på väg till teachmeet syd.Den 27 mars var det sjunde gången som knytkonferensen TeachMeet Syd gick av stapeln. På mötet delade pedagoger med sig av IKT-pedagogiska exempel från klassrummet. Det var varierande och inspirerande exempel som passar elever i olika åldrar.

Fakta om teach meet.TeachMeet Syd arrangeras av nätverket DigiSyd*. Denna gång var Vellinge kommun värd för konferensen och platsen var Sandeplansskolan. 120 deltagare hade kommit för att nätverka och låta sig inspireras av kollegor från olika kommuner i Skåne.

Videoklipp med kringmaterial

På hemsidan för TeachMeet Syd finns videoklipp med samtliga presentationer samt ev. tillhörande filer och länkar: http://teachmeetsyd.pbworks.com

Här kommer ett kort genomgång av presentationerna på TeachMeet Syd i Vellinge:

Chatt på franska genom skolsamarbete

Lars, Christel, Annika och Lilly är fyra lärare från fyra olika skolor i Vellinge som lyckats med att få sina fransklektionerna schemalagda på samma tid. Detta möjliggör att eleverna kan chatta med varandra med hjälp av titanpad.com

Småbarn i förskola med fri tillgång till digitalkameror

På en förskoleavdelning i Helsingborg låter personalen digitalkameror hänga fritt tillgängliga för barnen. Förskolläraren Vera berättade hur barnens användning av digitalkameran har utvecklats från att till en början mest fotografera fötter, ben och personalrumpor.

Tombola.
Ramdom Name Picker at www.classtools.net

Frågesport i Kahoot

Johan från Svedala drog igång en frågesport där deltagarna snabbt och enkelt kunde lämna svar via sina egna digitala enheter. Johan hade skapat frågesporten hos https://getkahoot.com/ Verktyget kan även användas för mer öppna frågor och för undersökningar.

No Hate – ett bra och viktigt resursmaterial på webben!

Ola Från Trelleborg ville slå ett slag för webbsajten No Hate – tillsammans mot näthat. Sajten är skapad av Statens Medieråd och innehåller material för klassrumsdiskussioner samt onlinekurser som kan användas av såväl elever som pedagoger.

Enkel programmering i åk 6-9

Hanna och Jonas från Svedala berättade om hur de har tillsammans med elever i åk 6-9 arbetat med programmering. De delade generöst med sig av hur de stegvis lade upp arbetet och vilka verktyg och resurser de använde.

Att kunna orientera sig i okända miljöer med hjälp av hjälpmedel

Glenn, matematik- & idrottslärare i Eslöv berättade på ett underhållande sätt hur han använder appen Xnote för elever under idrottslektioner. Men hjälp av appen Xnote skapar han digitala uppdrag och tipsrundor, s.k. geocashing. Eleverna får via SMS anvisning om en position de ska ta sig fram till en bestämd postion, väl framme kan de öppna ett virtuellt meddelande som kan vara ett uppdrag eller ett problem som ska lösas.

Kreativitet och dokumentation med digitala verktyg på Fritidsklubb

Carola är fritidspedagog och arbetar på Fritidsklubben på Sandeplansskolan i Vellinge. Hon visade och berättade hur eleverna från åk 3-6 arbetar med dokumentation genom att skapa film: animerade filmer med iStopmotion och foton som sätts samman till film med hjälp av Flipagram. Barnen bygger även miljöer i Minecraft.

Utepedagogik med Facebook och Xnote

Björn från Vellinge berättade om hur elever med hjälp av appen Xnote fick orientera sig fram till olika platser i närmiljön för att lösa problem. Björn delade ut olika uppdragen lades in som som evenemang i en Facebookgrupp. Eleverna fick också redovisa sina uppdrag under varje FB-evenemang i form av film, ljudfil eller text.

Man föreläser framför projicerad presentation.

 

Vikingatid i Minecraft

Ingela från Ängdala skola i Malmö visade och berättade hur hennes elever har byggt Vikingamiljöer i Minecraft. Enligt Ingelas elever kan Minecraft användas i alla ämnen. Läs mer i en artikel på Pedagog Malmö här.

Enkel Green Screen med iPad förflyttar elever ut i världen

Jonatan och Ola från Trelleborg tipsar om appen VeScoope för iPad. Ett enkelt sätt att arbeta med greenscreen i skolan. I en film illustrerade de exempel på olika pedagogiska användningsområden där elever kan förflytta sig i tid och rum.

Slumpgenerator för att fördela talutrymme

Peter som är matematiklärare i Eslöv berättade hur han använder sig av appen Teacher’s Pic som främst används av pedagoger. Med hjälp av appen kan man slumpmässigt välja ut namn ur en grupp, antingen enskilda elever eller grupper av elever ur en större grupp. Läs mer om Teacher’s Pic hos skolappar.se

Argumentation i blogg

Dennis från Vellinge berättade att han har granskat Lgr11. Han fann att det 107 gånger står; ‘eleverna ska visa sin åsikt’ och 16 gånger; ‘eleverna ska argumentera för sin åsikt’. Med utgångspunkt från detta lade han upp ett arbete i en blogg där eleverna fick träna sig i att uttrycka åsikter samt argumentera för dessa.

Spännande om Inkluderat IT

Camilla och Marie-Louise från  Helsingborg berättade om ett pågående inkluderingsprojekt mellan grundskola och grundsärskola. Syftet är att elever ska lära känna varandra och med hjälp av IT och på så sätt delta på lika villkor. Camilla och Marie-Louise berättar om några effekter de redan ser.

Nästa TeachMeet Syd blir den 16 oktober i Svedala kommun.

Håll utkik i Facebookgruppen TeachMeet Syd eller på hemsidan http://teachmeetsyd.pbworks.com 

Charlotte Christoffersen & Tobias Sonestedt
it-pedagoger
Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad

Människor sitter runt middagsbord.
TeachEat för fortsatt nätverkande och utbyte.

*TeachMeet Syd arrangeras av DigiSyd som är ett nätverk av IT-pedagoger som arbetar centralt i Skånes kommuner. Vi IT-pedagoger på Centrum för Pedagogisk Inspiration representerar Malmö stad. Mer information om nätverket samt kontaktuppgifter hittar du här.