Torghandel är namnet på…

Logotype för torghandel

Göteborgs svar på Pedagog Stockholm och Pedagog Malmö.

”Torghandel är till för alla inom skola och förskola i Göteborg. Center för Skolutveckling (CfS) har huvudansvar för sida och event och arbetar tillsammans med en redaktion med i nuläget redaktörer från Utbildningsförvaltningens DIGG-grupp och från stadsdelarna. Lokal för eventen är CfSs konferenslokaler Skeppsbron 4, vån 5.Idén om Torghandel är i grunden en krock mellan mötesplatser som tidigare arrangerats i staden. Hjärntorghandel med innehåll från Hjärntorget, Digg-event för utbildningsförvaltningen och Älvsborgs IT-mässa i Arken. Vi vill visa upp allt gott som görs i Göteborg och vi vill ha det hållbart och systematiskt över tid. Följande prezi kan användas som underlag för beskrivning av Torghandel och ger på köpet lite info om Lust@IT som är ytterligare en utvecklingsstsning i regi Center för Skolutveckling. 🙂