Träffa nordiska kollegor på Nordens dag!

Nordens dag är en dag som instiftades av Nordiska ministerrådet år 2004 för att uppmärksamma nordiskt samarbete och nordisk samhälle. Varje år firas dagen den 23:e mars runt om i Norden och i nordiska samhällen runt om i världen. Syftet med dagen är att öka medvetenheten om den nordiska samhällsmodellen, det nordiska samarbetet och nordisk kultur. Under Nordens dag hålls en mängd evenemang runt om i Norden, som seminarier, konserter, föreläsningar och utställningar.

I år, 2023, kommer ett av sätten som Nordens dag uppmärksammas på att vara ett webbinarium med nordiska pedagoger, där man kommer att diskutera hur man redan arbetar för ett Grönt, Konkurrenskraftigt och Socialt Hållbart Norden men också hur man skulle vilja samarbeta i en större kontext kring dessa frågor. Webinariet arrangeras av eTwinningambassadörer från flera länder och vi kommer att diskutera utifrån de tre tvärgående perspektiven från Nordiska ministerrådets handlingsplan för Vision 2030. Dessa perspektiv är hållbar utveckling, jämställdhet och ett barnrätts- och ungdomsperspektiv.

Genom att delta i webinariet kommer pedagoger att kunna dela erfarenheter med andra pedagoger, diskutera de tvärgående perspektiven och hitta möjligheter till samarbeten och utbyten genom eTwinning och ackrediteringen i Erasmus+. Detta är en fantastisk möjlighet att lära känna och lära av andra pedagoger från hela Norden och att bidra till det nordiska samarbetet.

Om du är intresserad av att delta i webinariet på Nordens dag, kan du anmäla dig genom att följa länken i inbjudan. Det är viktigt att sprida informationen om evenemanget till alla skolor och pedagoger som kan vara intresserade av att delta. Platserna är begränsade, så anmäl dig så snart du vet om du kan vara med.

Anmäl dig här: https://forms.office.com/e/0YWBq05DdR

På Nordens dag vi firar samarbete,

för hållbarhet och jämlikhet vi strävar.

Men gränser är inga hinder för att skapa,

tack vare eTwinning som oss sammanför.

 

Vi delar kunskap och kultur över gränserna,

genom projekt och dialoger som inspirerar.

Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans,

och bygger broar mellan nordiska länder.

 

Så låt oss fortsätta samarbeta över gränserna,

för att skapa en bättre framtid för oss alla.

Tack vare eTwinning kan vi nå längre än förr,

och tillsammans skapa ett starkare Nordiskt samarbete.

Läs mer om vad som händer på Nordens dag runt om i Norden: https://www.norden.org/sv/information/nordens-dag-2023-kom-och-delta
Låt oss tillsammans uppmärksamma Nordens dag och bidra till att stärka det nordiska samarbetet!