Tygelsjöskolan om digitalisering som så mycket mer än ettor och nollor 

Affisch om att alla är välkomna på IT-terapi.

Vi avslutar vår serie om Tygelsjöskolan med det här inlägget då vi fått följa dem, deras tankar och arbete kring digitalisering under våren 2020 och hur de satsar mycket på de allra yngsta eleverna genom att införa digitala verktyg och enheter tidigt och bygga upp elevernas digitala kompetens redan från första skolåret. I det här inlägget sammanfattar vi deras arbete kring hur de väver ihop allt till en helhet. 

Ett viktigt gemensamt beslut som tagits fram och utarbetats på skolan är att det är viktigt att också fritidshemmet är involverade i arbetet genom att med nätbaserad undervisning se till att barnets hela skoldag är representerad. Det har skolan löst genom att fritidshemmets pedagoger har skapat en lång (lååång) lista med aktiviteter utöver skoluppgifterna som är både digitala och analoga och som ligger i ett Classroom. Här finns bland annat instruktionsfilmer till hur aktiviteterna genomförs men också andra instruktioner för att genomförandet ska bli så smidigt som möjligt. Det är viktigt för elevens utveckling att erbjuda även andra aktiviteter än lektioner och lektionsaktiviteter för att stimulera kreativitet, rörelse hos eleverna men som också utmanar dem på ett annorlunda sätt. Ett spännande exempel på listan är Fortnite fitness Tabata – det låter så lockande att jag skulle vilja prova på det själv! . Fritidshemmets pedagoger finns också med i alla klassernas Classroom för att alla ska kunna hjälpas åt över hela dagen och som stöd för eleverna. 

Elevers delaktighet och  inflytande över sin skola är något som är viktig att få med på Tygelsjöskolan också och därför bjuds eleverna in tidigt för att lära sig tillsammans med sina pedagoger och dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ett exempel som jag fick berättat för mig var när två parallellklasser skulle testa Google Meet så gjorde de det tillsammans för den ena klassen hade redan gjort det några gånger och eleverna från denna klassen visade och stötta den andra klassen och både pedagoger och elever lärde sig mycket av detta tillfälle vilket har sporrat till andra liknande lärtillfällen. Alla digitala verktyg, nya som gamla, testas hela tiden tillsammans med eleverna då det är viktigt att tidigt ge eleverna inflytande och göra dem delaktiga i processen. “Även om eleverna i sig inte känner till just de pedagogiska verktyg som vi just nu tränar på så sitter de inne på många innovativa lösningar när vi provar tillsammans.”

Vidare är det viktigt på skolan att de alla mår bra i allt det som händer och förståelsen för att det är helt naturligt att vi som kollegor/pedagoger kan dippa, tappa modet, känna sig trött och överväldigad och då vill vi gärna luta oss mot det vi redan kan säger de. Här berättar pedagoger på skolan för mig att de är duktiga på att peppa varandra, lyfta varandra och lära sig nya saker tillsammans. De förklarar för mig att det viktigaste är att pedagogerna ser varandra och ser vad behovet är hos sina kollegor.

Skolans IT-pedagog supportar sina kollegor på ett ödmjukt och avdramatiserat sätt och finns tillhands för alla som vill för att stötta i processen kring vad nästa steg skulle kunna vara när nytt verktyg introduceras för eleverna.

Utmaningar skolan just nu arbetar på:

  • Funderar över elever som har varit borta länge – kunna erbjuda dem till exempel en tid på en eftermiddag – för att de ska få träna på det som de andra har gjort.
  • Få alla pedagoger att känna sig bekväma och delaktiga.
  • Hur riggar vi bäst får F-klasserna? Ger dem en interaktiv lösning? 
  • Sett ur ett genusperspektiv – hur påverkar detta samhället? Skolan? Eleverna? 

Rektorn ser med tillförsikt på framtiden – både den nära förestående och för lång tid framåt då hon känner att personalen signalerar både glädje och nyfikenhet. De vågar prova och upptäcka tillsammans och det avdramatiserar lärandet och förändringarna som den snabba digitaliseringen medför för många. För visst är det så, säger hon, att digitalisering är så mycket mer än bara ettor och nollor. 

En klok man sade till mig en dag: Tänk på att det går inte att göra fel om något inte är gjort förut – i så fall utgår man från en norm och det går inte eftersom det inte finns någon norm än. De orden vill jag dela med mig av till alla er som kämpar varje dag liksom era kollegor på Tygelsjöskolan för att göra era elevers skoldagar så bra ni bara kan generellt men i synnerhet i den svåra tid vi lever i just nu. 

Jag lämnar skolan sent på eftermiddagen och solen skiner på barnen från F-klass och fritids som skrattande springer runt och leker Corona-leken. Det ger mig, tillsammans med allt jag fått höra under eftermiddagen, en varm känsla och tillförsikt för att det här är något vi kommer att ta oss igenom tillsammans och gå ur starkare än vi var när coronakrisen började.

Här är del ett i bloggserien: IT-terapi på Tygelsjöskolan

Här är del två i bloggserien: Tygelsjöskolan – blickar framåt med ettor och nollor i sikte