Undervisning i förskolan

Barnhand håller fram mask.

Nu kanske jag ger mig ut på djupt vatten här, men ibland måste man våga kasta sig ut för att vinna!

I område väster ingår alla förste förskollärarna i ett nätverk lett av våra två teamledare, i det pedagogiska utvecklingsteamet och vårt specialpedagog- och psykologteam och i förra fredagen var det dags att träffas igen. Under våren kommer vi att arbeta kring begreppet undervisning i förskolan och såklart se vad detta innebär i den reviderade läroplanen som kommer i slutet av mars i år, vilket jag förövrigt ser fram emot såklart.

Sist visades en film för oss från Förskolesummit 2017, en föreläsning av Ingrid Engdahl och Christian Eidevald där de tar avstamp i just begreppet undervisning, men där de även problematiserar begreppet utbildning. Och hur de båda begreppen påverkar varandra, på olika sätt. Föreläsningen finns att hitta här.

Jag har nu tagit mig igenom föreläsningen snart två hela gånger, men stannar upp för reflektion såhär lite mitt i för att ta avstamp i ett citat som jag fastnade för. Ingrid Engdahl säger såhär:

”Lek förekommer utan undervisning, men undervisning får gärna ske under lekfulla former.”

Det här med undervisning i förskolan verkar vara ett ganska klurigt begrepp. Som dessutom stött på mycket motstånd bland oss som arbetar i förskolan. Vid första tanken tror jag att man avfärdar det med att det är ett begrepp som hör skolan till. Christian Eidevald berättar i föreläsningen hur man redan på 60-70 talet tog avstånd från undervisning i förskolan, hur man tyckte att ”kunskapsförmedling är för skolan”. Istället var det lusten att lära och lusten för livet som mer hörde förskolan till. Det kan vi känna igen än idag. Att lusten är centralt i förskolan.

Tittar man på förskolans läroplan förekommer inte begreppet undervisning alls. Vad jag förstår kommer det att förändras med den reviderade läroplanen som kommer under våren, det går också att läsa om man fått tag i ett ex av det förslag som legat ute på remiss, och det har jag nu lyckats få. Undervisning förekommer däremot i skollagen sedan tidigare. Tolkningen av dessa begrepp är svår. Lite otydlig för oss som bara läser den utan att egentligen försöka förstå vad det egentligen är som menas.

Ingrid och Christian tar upp flertalet punkter som snarare kan förvirra än förtydliga kring dessa, och inte vet jag om jag blev mycket klokare efter att ha sett deras föreläsning. Ingrid refererar även till Skolinspektionens rapport från 2016, där man problematiserar kring hur undervisning faktiskt inte är ett begrepp som förskolan tagit till sig. Snarare tror jag att vi som arbetar i förskolan inte riktigt vågat förstå vad det är, och vad det är för oss. Ingrid menar att det är en intressant diskussion att föra kring vilket verb vi använder för att berätta vad vi gör på vårt jobb, om vi nu inte vill använda oss av att vi undervisar. Leker? Passar barn?

Utan att ha försökt definiera ordet undervisning genom vad olika forskare och styrdokument säger tänker jag nu försöka bena ut vad det innebär för mig.

Jag tänker att undervisning i förskolan sker precis hela tiden som jag är i samspel med ett barn. Jag tänker att ibland sker detta i en målstyrd process, där min intention är att jag ska undervisa, men ibland sker det inte i en målstyrd process, där min intention inte var att jag skulle undervisa, men det blir undervisning ändå. När jag nu skriver och läser detta för mig själv gör det mig inte klokare. Men är det då undervisning precis hela tiden, eller inte? För att jag ska förstå mig på detta bättre behöver jag diskutera, högt och lågt och många gånger om. Och det ser jag verkligen fram emot att göra under våren.

Men jag tänker ha Ingrids tankar med mig, lek förekommer utan undervisning, men undervisning får gärna ske i lekfulla former, för de tyckte jag om.