Unga utanför – vi får inte lämna dem ensamma

Man föreläser framför projicerad presentation.

Anders Lovén är fil. dr och universitetslektor på fakulteten för Lärande och samhälle på Malmö högskola. I april besökte han Komvux Malmö Södervärn för att berätta om sina olika forskningsprojekt, som handlar om unga utanför samhället – ungdomar som inte avslutar gymnasieskolan. Studierna innefattar enkäter och intervjuer med dessa ungdomar.

– Mitt huvudfokus är att möta ungdomar, att få deras versioner av hur de ser på sina liv, och fråga dem vad skolan kan göra, säger Anders Lovén.

Man föreläser framför projicerad presentation.

Hans undersökningar visar att hela 25 procent av gymnasieeleverna egentligen inte vill gå på gymnasiet – men att de måste, eftersom det inte finns några jobb.

– Det finns ingen som helst arbetsmarknad för 16-åringar i Sverige. Och dessutom tar vissa kommuner bort PRAO för dem. De borde skämmas! Jag slåss för PRAO. Det innebär en fin återkoppling till skolans system.

 

Resan genom utbildningssystemet ser olika ut. Gymnasieskolorna i Sverige är dessutom mycket marknadsutsatta, säger Anders Lovén.

– Det är unikt i världen. Ungdomarna ska inte bara välja vilket program de ska gå – utan också var. En del elever klarar inte av det, det blir för mycket valfrihet. Många elever väljer också utbildning utifrån om det är roligt och kul. Visst, håll drömmen vid liv – men ha en annan plan också. En realistisk sådan.

 

Att inte slutföra gymnasieutbildningen med godkända betyg får stora konsekvenser för samhället, menar Anders Lovén.

– Unga vuxna, 20-25-åringar, är den stora riskgruppen. En fjärdedel av dessa unga vuxna är i riskzonen, fler pojkar än flickor. De med funktionshinder är också överrepresenterade. De riskerar livslånga handikapp och kommer att kosta samhället miljarder kronor. Men det är inget mot vad det kostar individen.

 

Anders Lovén påpekar att vi måste skapa nya system att få igång dessa unga vuxna.

– Det görs alldeles för lite idag. Och vad alla projekt och satsningar beträffar – ungdomsarbetslöshet är inte ett treårsprojekt! Det är lätt att raljera, men det handlar om vår framtid.

 

Många ungdomar som inte slutför gymnasiet kommer ofta från svåra förhållanden och splittrade hem, säger Anders Lovén.

– Många har också blivit mobbade i grundskolan. Allt detta leder till skolk, som i sin tur leder till att man inte hänger med i skolan, och det leder till färre valmöjligheter till gymnasiet.

 

Varför är det så många elever som inte slutför gymnasiet? Och vad kan man göra åt detta?

– Det är de stora frågorna. Politiker skyller på bristande SYV-funktion i skolorna, att det är dålig matchning. De förlitar sig också på eldsjälarna som sliter med eleverna. 

De intervjuade ungdomarna i Anders Lovéns forskning tycker att ingen reagerar.

– Se mig! Bry dig! Ställ krav! säger de. Men lärare och skolpersonal har i allmänhet inte den tid som krävs med dessa elever. De hamnar i en jojo-tillvaro och är inte fast förankrade någonstans. De tappas bort.

 

Men majoriteten av gymnasieeleverna klarar sina utbildningar.

– Många säger att jag är så negativ. Visst, jag skulle istället kunna berätta om alla de 75 procent som faktiskt klarar gymnasiet. Men nu har vi denna andra grupp av ungdomar som inte klarar sig, som behöver oss. Och vi behöver dem. Vi får inte lämna dem ensamma.

 

Man föreläser framför projicerad presentation.Anders Lovén bjöds in till Komvux Malmö Södervärn av Olle Anebratt och andra representanter för Erasmusprojektet CONSISTENT WAY – European strategies for successful transitions between school, vocational training and job. Chances and possibilities to empower young people.