Uppdrag förste förskollärare

Barn håller upp bukett med blommor.

Kort och enkelt kan vi beskriva vårt uppdrag som att vi ska tillsammans med vår förskolechef leda det pedagogiska arbetet i vårt område. I vårt område är vi två förste förskollärare, två biträdande förskolechefer och vår förskolechef. Det är vi som bildar ledningsgruppen för vårt område.

När jag läser uppdragsbeskrivningen för min tjänst blir jag både spänd, exalterad och lite rädd. Är det jag som ska genomföra allt det där?

Mitt första och främsta uppdrag blir att vara en god förebild ute på våra förskolor. Om den pedagogiska miljön är den tredje pedagogen (borde vara den fjärde, men det är ett helt annat inlägg) så får jag vara den fjärde (eller femte…).

Jag är i barngrupp måndag till torsdag mellan 9 och 15. Jag har ingen fast placering på en avdelning, utan det är vår förskolechef i samråd med vår ledningsgrupp som fastställer mitt uppdrag. Många av mina förste förskollärarkollegor har delat förskolorna i sina områden mellan sig, vissa har delat så att de har lika många avdelningar de ansvarar för och vissa på andra sätt. Jag har under våren haft olika uppdrag på två av våra förskolor och kommer att hålla i mina uppdrag på en av förskolorna.

Under resterande arbetstid är jag med på arbetslagsreflektioner, försöker hålla mig uppdaterad kring litteratur, går på workshops, har nätverksträffar med andra förste förskollärare, samarbetar med specialpedagoger, utvecklingspedagoger, vår andra förste förskollärare, våra biträdande och vår förskolechef, bland annat.

I vårt område håller vi förste förskollärare i reflektioner för förskollärarna en gång varannan vecka. Det har fungerat bra och mindre bra men vi har höga ambitioner och vi vill värna om det kollegiala lärandet för våra förskollärare. Nu ligger utmaningen i att hitta liknande forum för våra barnskötare och pedagoger. Vi är alla viktiga för barnens bästa förskola.

När jag nu än en gång läser min uppdragsbeskrivning ser jag att jag än inte snuddat vid alla områden, men så har jag ju också inte varit igång så länge. Jag ser fram emot alla ha alla bollar i luften, om inte samtidigt så nära på.