Upplevelsebaserat lärande ger resultat

Barn sitter på golvet och tittar på vagnar på väggen.
Exif_JPEG_PICTURE

Holmaskolan har arbetat med en modell som de kallar upplevelsebaserat lärande i några år nu, och  deras erfarenheter visar på ett positivt resultat.

Utfrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en upplevelse, som blir ett stöd i lärandet, och som förarbetas/efterarbetas i klassrummet. Upplevelsen kan t ex  vara ett besök på bibliotek, museum eller i närmaste  park, en tågresa eller en teaterföreställning.

Man har bland annat observerat detta:

Man får motiverade elever som äger frågan.

Upplevelsen blir drivkraften att uttrycka sig med ämnesspecifika ord.

Dikteringen, som de avslutar varje arbetsområde med, blir en brygga mellan hem och skola.

 

Om att nå kunskapsmålen|:

Eleverna använder specifika ord  i större utsträckning.

De uttrycker sig i hela meningar.

Arbetssättet främjar träning av förmågorna att jämföra och se kopplingar, att argumentera för sin ståndpunkt.

 

Om sociala färdigheter och demokrati:

Gemensam upplevelse skapar gruppkänsla

Alla har upplevt- alla har något att säga

Lyhördhet för varandras funderingar ” jag har blivit bättre på att lyssna på andras tankar”.

 

Barn försöker dra upp vuxen som sitter på stol.
Tyngdkraften utforskas på Teknisk Museum i Helsingør.

Blir du nyfiken på att få veta mer?

Den 5 maj arrangeras en informationsträff av Pedagogisk Inspiration och andra samarbetspartners inom Det utvidgade klassrummet. Då kommer Holmaskolan att berätta mer om sina erfarenheter. Deltagarna kommer också att få smakprov på de aktiviteter på pedagogiska arenor som utformats utifrån modellen upplevelsebaserat  lärande. Plats: Kommendanthuset, Malmö Museer. Tid: 13-15

Information finns i  kalendariet där du också kan anmäla dig. Eller hör av dig till mig.