Uppstart i Matematiklyftet

Sex personer sitter runt ett bord.

Nästa år startar Matematiklyftet sin huvudomgång. Under de närmaste tre åren erbjuds alla matematiklärare i Sverige att delta i Skolverkets stora satsning på matematikdidaktik. För mer information om Matematiklyftet, se Skolverkets hemsida eller Lärportalen.

Läsåret 13/14 kommer 226 lärare att delta från Malmö Stad. De kommer att handledas av 11 handledare som jobbar som lärare i Malmö Stad, men är handledare på 20% av sina tjänster.

Handledarna har nu bildat ett nätverk för att hjälpas åt att driva Matematiklyftet i Malmö framåt!

Sex personer sitter runt ett bord.

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö