Utmaningar för att lära

Massor av pusselbitar.
Heap of jigsaw puzzle pieces on a table. Shallow depth of field

Utmaningar är ett spännande ord i skolans värld. Beroende på vem du frågar är det ett ord med många ansikten, aspekter och känslor. Under Pedagog Malmö Live den 27 september var det flera föreläsare som satte utmaningar i perspektiv. Några korta tillbakablickar…

Den brittiske skolforskaren James Nottingham menar att skolan ska uppmana elever att se utmaningar som intressanta och att den lätta vägen är en tråkig väg.

– Om lärare kan övertyga sina elever att kontinuerligt utmana sig själva i syfte att lära, kommer det att ta dem långt, förklarade han under sin föreläsning.

James Nottingham på scen.
James Nottingham

Nottingham betonar vikten av att lärare kontinuerligt ställer sig frågan om hur mycket, och i vilken form de ska utmana. När lärare planerar sin undervisning, bör de fokusera på vad en utmaning är, och hur utmaningen i sig kan utmana elever att vilja utmanas. Under sin föreläsning på studiedagen poängterade James Nottingham betydelsen av att lärare ger elever uppgifter som utmanar dem att utforska och undersöka nya områden, områden som får dem att vackla i en positiv riktning. Han påminde åtskilliga gånger om att lärande sker i det nya och inte genom att göra något som en redan kan.

Varierande utmaningar

Srini Swaminathan följde upp utmaningen som begrepp genom sina erfarenheter av utmaningar i skolmiljöer där som han själv sa,“ingen vill undervisa”. Swaminathan som undervisar elever i slumkvarteren i miljonstaden Mumbai säger att lärare bör arbeta medvetet med varierande utmaningar, se sig själva som oanade resurser, lita på sin kreativitet och varje dag tänka på vad de kan förändra i nuet.

– Det är vad vi gör med och hur vi förhåller oss till utmaningar som gör skillnad. Det lilla kan bli allt när ingenting är normen, var delar av hans budskap.

Elever jublar och lyfter upp händerna luften.
Srini Swaminathan i mitten

Att Malmö stads skolor står inför varierande utmaningar är ingen nyhet men väl så värt att påminnas om. Caroline Söderholm, organisationspsykolog på Pedagogisk Inspiration Malmö föreläste på Pedagog Malmö Live om skolans utmaningar utifrån ett elevhälsoperspektiv. Tillsammans med skolöverläkare Stefan Kling, berättade hon om hur Malmö stad arbetar för att till exempel organisera utmaningen att ta emot alla nyanlända elever, med fokus på alla elevers rätt till en trygg inlärningsmiljö.
De belyste bland annat att skolans utmaning ligger i att säkerställa en fungerande funktion där undervisningen anpassas efter elevernas förkunskaper, färdigheter och intressen. I arbetet med nyanlända ställs det här på sin spets och utmanar lärare att tänka kring sin undervisning.

Släng problemglasögonen

Alla människor har olika erfarenheter med sig i bagaget, tryckte Michael Popoola från Hassela Movement under sin föreläsning ”Jag är inte mina symptom”. Han tycker att är det är dem vi ska ta fasta på i mötet med varje enskild individ. Det är dags att slänga problemglasögonen, uppmanade han och citerade författaren och coachen Gunnel Ryner som har skrivit boken med just den titeln.
Michael Popoolas föreläsning lyfte vikten av att som pedagog fokusera på det som är individens styrka och samtidigt lära hen att älska utmaningar.

Jag tänker att skolans utmaning till stor del ligger i är att utmana elever att se utmaningen i att utmana sig för att lära för livet. För mig handlar det om att kunna omsätta teori i praktik för det är där den riktiga utmaningen ligger.
Det är i undervisningen i klassrummet ute på skolorna som utmaningen får ett ansikte, gör anspråk och kliver in genom dörren och säger godmorgon.

Text och foto: Marina Walker
Foto: Srini Swaminathan
Utvald bild: Colourbox