Vad är det Marie och Jonas har forskat om?

Siffror bildar moln.
I Malmö, liksom i många andra kommuner, finns det så kallade kommunlicentiander som får chansen att forska som en del i sin tjänst.

I Malmö har både Jonas Dahl (lektor på gymnasiet i matematikdidaktik) och Marie Sjöblom (från Pedagogisk Inspiration Malmö) gjort detta. För att sprida vad forskningsprojekten handlar om finns det nu möjlighet för alla intresserade lärare och rektorer att komma och bli inspirerade av Maries och Jonas forskning. Seminarierna går att delta i även om man inte är matematiklärare och man måste inte jobba på gymnasiet!

Maries seminarium handlar om kommunikation mellan elever i flerspråkiga matematikklassrum på gymnasiet. I en cyklisk process har Marie tittat på vad som är viktigt för att få igång ett matematiskt samtal där alla elever deltar och där matematiska frågor är en viktig del.

Jonas seminarium antar ett socio-politiskt perspektiv och tar sin utgångspunkt i en analys av ämnesplaner och kursplaner, inklusive nationella prov för matematikämnet på gymnasiet. Skillnader mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen lyfts fram och konsekvenser för eleverna diskuteras.

Mer information om plats och tid hittas i kalendariet på Pedagog Malmö! Varmt välkomna att bli inspirerade!

https://pedagog.malmo.se/kalender/om-marie-sjobloms-lic-projekt-matematikdidaktik/

https://pedagog.malmo.se/kalender/seminarium-om-jonas-dahls-lic-projekt-matematikdidaktik/

 

Text: Matematikutvecklarna på PI Malmö