Vad är framtiden idag?

Framtiden är inte datorer, eller ipads – de är här nu… De är i nuet. Vad spännande det är att tänka på framtiden. Hur ser framtiden egentligen ut? Hur lär vi dem att hantera datorerna och sina paddor så att vi rustar dem för framtiden? På vilket sätt ska dessa vara barnens redskap eller rusta dem inför de redskap de kommer att få i sina händer. Jag tror att det är ytterst viktigt att satsa på kommunikation på alla sätt som vi bara kan förmedla till våra unga idag. Hur, var, när och inte minst med vem?