Välkommen på konferens om havskunskap för unga

Mål 14 av de globala målen.

Visste du att haven producerar hälften av allt syre på vår planet? Att haven mår bra är avgörande för vår hälsa, matförsörjning och mänsklighetens framtid. Om vi fortsätter som nu kommer det år 2050 att vara mer plast än fisk i våra hav.

Idag är det många i skolan som arbetar med att inkorporera de 17 globala målen i undervisningen. Svårigheten är att synliggöra det som inte är uppenbart. Livet under havsytan är för de flesta ett okänt område. För att arbeta mot och uppnå mål 14, Life Below Water, krävs kunskap och medvetenhet om havet, både bland ungdomar och vuxna.

Konferens i december
Den 6-7 december står Malmö stad värd för konferensen Ocean Literacy in coastal cities där inriktningen är hur vi sprider kunskap om havet i en tidig ålder. För desto tidigare man lär sig om havet, desto bättre. Konferensen anordnas i samarbete med World Maritime University, Marint Kunskapscenter och UNESCO. Här kan du anmäla dig till konferensen och läsa mer om innehållet: www.malmo.se/oceanliteracy2018

Särskilt program för lärare och förskolepersonal förmiddagen den 6 december
För att främja det kollegiala lärandet anordnas ett särskilt programpass för lärare och förskolepersonal i samband med konferensens första dag den 6 december. Pedagogisk Inspiration tillsammans med Marint kunskapscenter håller i training sessions om hur man kan arbeta med mål 14 och havet i undervisningen. Programmet sträcker sig över en halvdag och är kostnadsfritt.

Vi ses på Studio, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö.

Program
8.30-9.15 Introduktion till mål 14 och vår planet av Michael Palmgren, Marint Kunskapscenter
9.15-9.30 Fika
9.30-11.30 Workshops: Hur kan vi jobba med mål 14 i praktiken? Uppdelat i grupper för förskola, grundskola och gymnasieskola.

Anmälan till detta pass görs här: https://malmo.se/Bo-bygga–miljo/Miljoarbetet-i-Malmo/Malmo-stads-miljoarbete/Larande-for-hallbar-utveckling/Anmalan-Training-sessions.html

OBS! Enbart för dig som jobbar i förskola, grundskola eller gymnasieskola. Vill du även delta i konferensen Ocean Literacy in coastal cities görs en separat anmälan via https://malmo.se/oceanliteracy2018

Varmt välkommen!