Välkommen på Läslyftsträff för handledare

Läslyftet är full sving på många av Malmös skolor. Deltar du? Om du är handledare  för någon grupp inom Läslyftet hälsar Pedagogisk inspiration välkommen till en träff där vi diskuterar möjligheter och utmaningar  i handledningen. Vi har i uppdrag att stötta och samordna arbetet med Läslyftet i Malmö och som en del av detta bjuder vi in till detta möte.  

På Malmös grundskolor är modulerna Läsa och skriva i alla ämnen och Samtal om text vanliga det här läsåret, medan flera av gymnasieskolorna arbetar med modulerna Språk i yrkesämnen,  Språk- och kunskapsutvecklande arbete och Vetenskapligt skrivande.

Det finns i nuläget 14 moduler för grundskolan och 7 moduler för gymnasieskolan på Skolverkets Läs- och skrivportal. I juni 2016 publicerades Läsa och skriva i förskolan som är den första modulen för förskolan och fler moduler för förskolan är på väg, enligt Skolverket. Under vårterminen 2017 kommer en ny modul riktad mot grundskolan vid namn Från vardagsspråk till ämnesspråk och ungefär samtidigt publiceras också en modul som handlar om nyanländas lärande, den heter Grundläggande litteracitet för nyanlända elever.

Vi ses på PI torsdagen den 27 oktober kl 14.30-16.30. Anmäl dig här!

Välkommen!