Välkomna till föreläsningen ”Språkutvecklande arbetssätt i matematik”

Ordmoln med olika begrepp kring matematik.

Ordmoln med olika begrepp kring matematik.Tisdagen 3 november har vi förmånen att erbjuda er en föreläsning med Eva Norén. Eva har en bakgrund som forskare om flerspråkiga elever och matematikundervisning samt är lektor i matematikdidaktik på Stockholms universitet. Eva Norén föreläser om och utifrån de nya matematiklyftsmodulerna ”Språk i matematik” för grundskolan respektive gymnasieskolan. Modulerna har tagits fram i samarbete mellan matematikdidaktiker och experter på svenska som andraspråk, bland annat Maaike Hajer. Eva har varit vetenskaplig ledare i arbetet med att ta fram modulerna. Modulerna fokuserar språk i matematik generellt, och är inriktad på språkutvecklande arbete i matematik. Modulerna bygger på tre principer för språk- och kunskapsutveckling: Begriplighet genom sammanhang, aktiv språkanvändning och stöttning.

När? 2015-11-03 kl 14.00 -17.00

Var? Pedagogisk Inspiration Malmö, Rönnbladsgatan 1B vån 4

Mer information och anmälan hittar ni på:

Anmälan

/Petra S Källberg