Våra avtal

Kartbild över Malmö från dator.

I Malmö stad har vi 6 viktiga avtal som rör pedagogik och lärande. I takt med att skolorna nu genomför självskattning blir behovet av ökad kunskap kring digitala verktyg och assisterande teknik allt tydligare. Här är ikonerna med länkar  för dig som vill botanisera på egen hand:

Logotype ILT

Inläsningstjänst

Logotype into words.IntoWords

Logtype NE

Ne.se

Logotype Lexia Provia.

Lexia Provia

Logotype Widgit online.

Widgit online

Logotype Swedish film.

Swedish Film