Vardag

Tecknad arg man.

Det är inte alltid så enkelt att veta om våra skolelever far illa. Och det är inte så enkelt för barn att berätta om någon i deras närhet skadar dem, mentalt eller fysiskt. Att lyfta frågor av detta slag i ett klassrum är inget man gör utifrån en snabb planering eftersom man bör ha olika former av handlingsalternativ utifrån vilka reaktioner som kan visa sig hos eleverna.

Veckans film kan användas i undervisningen för lite äldre elever för att diskutera hur olika familjesituationer kan se ut och varför det ibland uppstår fruktansvärda situationer. Det finns inga ursäkter för att slå barn, men det finns förklaringar. Att våga prata om det kan hjälpa till i arbetet med att förhindra tragedier.