Världens bibliotek – Allas rätt till läsning

Ung kvinna klädd i slöja tittar in i kameran.

På ett studiebesök i Stockholm fick jag möjligheten att hälsa på i Världens biblioteks kontor där jag träffade Charlotte Goobar som jobbar på Världens bibliotek. På kontoret i Malmö träffade jag Rebecka Eriksson som är kommunikationsansvarig. Världens bibliotek är en digital bibliotekstjänst som startade som ett nordiskt samarbete mellan Kungliga biblioteket och nationalbiblioteken i Norge och Danmark. Det drivs idag av Biblioteken i Malmö och är en del av satsningen Stärkta bibliotek. Fakta kring världens bibliotek.Världens bibliotek vill att alla ska känna sig trygga i sin kultur och sina språk.

Alla kommuner har inte samma förutsättningar när det gäller att arbeta med mångspråkslitteratur och Världens bibliotek skapar möjligheter för arbete med mångspråk eftersom alla kan få ta del av det, oavsett var i Sverige man befinner sig. Charlotte och Rebecka har upplevt ett genuint intresse från skolbibliotekens sida och de båda anser att skolelever är en mycket viktig målgrupp för Världens bibliotek. De menar att det handlar om självkänsla, kulturell identitet och kunskapen det ger att få använda alla sina språk.

 

Varför är det viktigt att Världens bibliotek finns?

Framförallt handlar det om allas rätt till läsning. Även Språklagen och Bibliotekslagen uttrycker ett särskilt fokus på personer med ett annat modersmål än svenska. Man har även som person rätt att behålla kontakten med sin kultur. Det är en mänsklig rättighet att ha tillgång till sina språk och kulturella identiteter och man behöver läsning för att få fullständig tillgänglighet till samhället idag. Världens bibliotek vill också vara ett praktiskt verktyg för att ge tillgång till litteratur på olika modersmål och det är mer hållbart och tillgängligt att använda digitala böcker.

Rebecka och Charlottes tips när man ska arbeta med mångspråk:

  • Det är viktigt att ha ett samarbete med modersmålslärarna. De besitter en specifik kompetens.
  • Man bör titta över vilka digitala möjligheter som finns till förfogande.
  • Skolbibliotekarier kan behöva sprida sin kunskap så långt det går till lärare och föräldrar när det gäller vikten av att arbeta med mångspråkslitteratur.

 

Världens bibliotek är fortfarande en beta-version och är under uppbyggnad. Är ni nyfikna kan ni läsa mer om Världens bibliotek på deras hemsida. 

Text: Nathalie Pålsson, utvecklingssekreterare med fokus på mångspråkskartläggning

Bild: Michael Fredman

Avbildning av hur Världens biblioteks hemsida ser ut