Skiftnyckelen på Värner Rydénskolan – bland äpplen & päron

Äpple, päron och banan bredvid en skiftnyckel.

 

Hur hänger lärande ihop med IKT och media? Vissa begrepp för digitala verktyg är abstrakta och kopplingen mellan digitala verktyg och lärande är inte alltid så tydliga. Detta var något som blev synliggjort för oss processtödjare under förra mötet med Värner Rydénskolans Utvecklingsgrupp för SKIFTNYCKELEN.

Det var många och skiftande begrepp som fanns med i den inventering som gjorts av skolans behov och önskemål. För att Utvecklingsgruppens prioritering skulle bli så bra som möjligt var det nödvändigt att skilja på äpplen och päron – och bananer. Inför mötet kategoriserades därför alla begrepp under “Kunskap & förmågor” (läroplanen), “Arbetssätt & metoder” (lärprocesser) samt “IKT & Media” (lärande verktyg).

Cirklar med prioriterade utvecklingsområden skrivna i.

Därefter sattes frukterna samman till små “fruktkompotter” för att tydliggöra kopplingarna mellan de olika kategorierna. Utvecklingsgruppen kunde sedan fortsätta sitt arbete med att utse några prioriterade områden för skolan. En balansgång då det handlar om att möta kollegornas skilda önskemål och behov men samtidigt göra det hanterbart vad gäller tid och resurser så att kvalitet kan uppnås.

Stötta och inspirera kollegor

Utvecklingsgruppens tidiga antaganden för vilka områden som känns mest angelägna stämmer väl överens med slutresultatet. Men själva processen är viktig. När var och en i Utvecklingsgruppen ska gå vidare för att inspirera och stötta sina kollegor gäller det att kunna göra det med en egen förståelse och trygghet för vad skolans satsning kring lärande med IKT och medier handlar om.

Cirklar med prioriterade utvecklingsområden skrivna i.

 

Nuläge – vision

Teckning av vatten.När Utvecklingsgruppen utsett tre prioriterade områden (fruktkompotter) var det dags för nästa steg i processen. Parvis fick Utvecklingsgruppen skildra skolans nuläge på en pappershalva och skildra sin vision på den andra pappershalvan. Därefter fick varje par en vikt pappersremsa med trappsteg. På varje steg fick de skriva befintliga styrkor och resurser som finns på skolan. Denna trappa fick utgöra en bro från nuläge till vision.

Man och kvinna håller upp teckningar.

 

Värner Rydénskolans nuvarande resurser och styrkor:

 • Tillit till eleven
 • Annan arbetsorgansiation
 • Mod och mindre grupper
 • Fungerande IT
 • Datorer
 • Nyfikna barn
 • Viljan att lära sig hos vuxna
 • Skolbibliotekarie – idéspruta
 • SvenskaA lärare – språkutvecklande arbetssätt
 • IT-pedagog
 • Nytt verktyg
 • Positiv ledning
 • IT-tekniker – tidsbesparande
 • Styrdokument – kompetens
 • SKIFTNYCKELEN

Se även presentation med med dokumentation.
Nästa steg för Utvecklingsgruppen blir att svara på frågan: Hur går vi till handling? Utöver praktiska workshops krävs det flera parallellstrukturer som hänger samman med skolans övriga mål.

Vi ska gräva djupare där vi står

Vid avstämning i Utvecklingsgruppen uttrycks både oro och förväntan. Det finns en oro för hur SKIFTNYCKELEN ska förmedlas till kollegor. Hur passar SKIFTNYCKELEN in i fritidsverksamheten? Omorganisation och hopslagning av två skolor påverkar såklart personalens arbetssituation och gör att skolan redan har ett tufft läsår. Det finns också en stor misstro till tekniken. Att den inte fungerar när man som pedagog väl ska börja använda den med eleverna.

Men gruppen talar också om att det ska bli roligt, att det är superhäftigt, att det är en möjlighet till utveckling, en möjlighet att göra saker på annat sätt, ett sätt att tänka om, ett sätt att förenkla arbetet, ett sätt att arbeta annorlunda, ett sätt att göra arbetet ännu roligare. Att det faktiskt redan finns massor av resurser och möjligheter på skolan – det är bara att gräva djupare där vi står. Målet är så klart att alla elever ska få lyckas i skolan.

Jag och Elizabeth upplevde att dagens fruktstund gav ytterligare energi och drivkraft inför fortsättningen med SKIFTNYCKELEN.
Frukt är nyttigt!
😉

 

Övriga blogginlägg:

Charlotte Christoffersen
processtödjare & IT-pedagog

med
Elizabeth Florez
processtödjare & genuspedagog

Centrum för Pedagogisk Inspiration
Malmö stad

Foto: Charlotte Christoffersen & Elizabeth Flores

Charlotte ChristoffersenElizabeth Flores