Varsågod och ta en bok!

Igår kväll skickade jag ut den stora gallringslistan till alla kommunala skolbibliotek i Malmö via PedNet. Skolorna har nu ca 10 dagar på sig att ”tinga” vilka böcker de vill ha för sina biblioteks räkning. Böckerna körs ut till skolorna senare under nästa vår och skolorna står själva för fraktkostnaden.

Anledningen till att vi inte kan leverera böckerna innan dess är att Heleneholms gymnasium, Malmö latinskola och Mediegymnasiet måste ha fungerande bibliotek även under våren. Anledning till att jag uppmanar skolorna att ”tinga” böckerna redan nu är att mitt uppdrag som ansvarig för bibliotekssammanslagningen upphör den 1 december och allt måste vara förberett innan jag slutar.

När jag påbörjade detta projekt fanns det knappt 40 000 böcker sammanlagt på de tre enheterna. Detta var i alla fall vad bibliotekskatalogen SELMA angav. Av erfarenhet visste jag dock att katalogen dessvärre sällan överensstämmer med verkligheten. Detta på grund av att det inte finns tid till att inventera biblioteken, vilket egentligen borde göras en gång per år. Under årens lopp har det därför vandrat ut en hel del böcker från biblioteken. Att inventera de tre biblioteken var därför en förutsättning för att jag skulle se vad som verkligen fanns på hyllorna. Inventering är ett tungt, enformigt och oerhört långtråkigt jobb. Men efter drygt en månad var vi klara på alla tre skolorna och resultatet visade att närmare 3 700 böcker saknades totalt på de tre skolorna (Mediegymnasiet: 902 exemplar, Heleneholm: 1.875 exemplar, Malmö latin: 877 exemplar).

Efter att inventeringen var klar höll vi en workshop där representanter från de tre skolorna fick möjlighet att vara med och påverka vilka böcker som ska följa med till Nya latins bibliotek. Utifrån utlåningsstatistik och samlade erfarenheter från bibliotekarier på Heleneholm, Mediegymnasiet och Malmö latinskola, samt det underlag som levererades under workshopen kunde jag tillsammans med bibliotekarierna på CPI ta fram en Bevarande- och gallringspolicy. Denna antogs därefter av ledningsgruppen på Nya latin och nu kunde gallringsarbetet ta fart på allvar.

Ca 1 050 böcker plockades ut för att följa med Barn- och fritidsprogrammet till Frans Suell & Jörgen Kocks gymnasium.

Videofilmerna som uppgår till 626 lades på en egen lista eftersom eventuella dubbletter ändå inte tillåts skänkas till andra skolor på grund av licens- och upphovsrättsliga skäl.

Under några intensiva veckor slet jag och David Norgren, systembibliotekarie på CPI, med enorma Excelfiler och jag trodde ett tag att vi aldrig skulle hinna få ut listorna i tid. Men sent igår kväll kunde jag alltså till sist skicka ut den enorma Gallringslistan (ca 24 300 exemplar) till de kommunala skolorna i Malmö.

Det som ska bevaras och följer med till Nya latins bibliotek uppgår till drygt 9 800 exemplar. Vid den fysiska och reella flytten måste dock denna siffra bantas ner något, men jag valde att bevara några extra exemplar eftersom det är svårt att uppskatta böckernas skick och aktualitet genom att enbart studera listor.

Text: Karin Ahlstedt