Västra skolan

Sven undervisar.

Matteutvecklare på PI, Maria och Nafi, besöker årskurs 4 på Västra skolan under en månad. Vi stödjer lärarna när de börjar med Scratch och matematik i klassrummet. Under vår resa till olika skolor har vi träffat fantastiska lärare. Två av lärarna heter Sven-Olof och Terttu. När de skulle introducera programmering förvandlades Sven till en robot som eleverna fick guida och få att gå från punkt A till punkt B. Det blev många skratt och eleverna lärde sig snabbt att en robot inte kan tänka själv.

Programmering i text.

Text och bild: Nafi Zanjani & Maria Dellrup