Västraskolan på Cool Minds

Två män och en kvinna står i klassrum.

Matteutvecklarna, Maria och Nafi tillsammans med de två lärarna, Sven-Olof och Terttu, tog två fjärde klasser med sig till Cool Minds. Där fick de lära sig att programmera ett spel i Scratch vilket var introduktionen till att programmera en App. Under en del av lektionen blev eleverna guidade av Mårten och Jakob på Cool Minds. I slutet fick eleverna jobba fritt med egna projekt och Jakob och Mårten gick runt och svarade på frågorna. Eftersom eleverna hade bra grunder med sig från skolan kunde de jobba mer avancerat på Cool Minds.

PI bjöd in de två fjärde klasserna till Cool Minds vilket var uppskattat av både lärare och elever.

Tack Västraskolan att vi fick vara med!

Cool minds står det på orange vägg.

Text och Bild: Maria Dellrup, Nafi Zanjani