Veckans heureka!

Tecknade händer sträcker sig mot tänd glödlampa.

Veckans heureka är en aha-upplevelse som vi hoppas att pedagoger och lärare kan använda sig i undervisningen för att väcka ett vidare intresse för naturvetenskap och teknik.

Hur skulle veckans heureka kunna se ut på dina lektioner?

Veckans heureka – ÅTERVINNING

  • Ungefär hälften av allt stål som produceras kommer från återvunnet järnskrot, vilket gör stål till världens mest återvunna material.
  • Om alla som bor i vårt avlånga land lämnade in sina kapsyler till landets återvinningscentraler så skulle metallen räcka till ca.2200 nya bilar/år.
  • Sverige importerar returpapper för att kunna tillgodose behovet av papper trots att allt insamlat returpapper idag återanvänds. Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger.
  • När man återvinner aluminium används endast fem procent av den energi som förbrukas vid nytillverkning. Vid åter­vinning av stål förbrukas endast 25 procent jämfört med den energi som går åt vid nytillverkning. Vid återvinning av glas spar man 20 procent jämfört med nytillverkning.
  • Jungfrulig fiber kallas den fibern som nyss hämtats från skogen. Denna fiber är givetvis en bristvara och täcker inte vårt behov av förpackningar. Vi behöver därför använda denna fiber flera omgångar. Detta klaras genom att 9 av 10 hushåll i Sverige källsorterar och att 3 av 4 förpackningar återvinns.
  • Svenskarna tillhör absoluta världstoppen när det gäller att återvinna. Varje år återvinner vi ca. 800 000 ton förpackningar.
  • Ungefär 50 – 55 kg tidningar återvinns per person och år. Det blir ca. 500 000 ton tidningar. Detta innebär att fyra av fem tidningar återvinns.
  • Blivit mer nyfiken på återvinning, här hittar du några filmer att visa i klassrummet.